Przesyłanie wyniku dla VRC Over Under Virtual Skills w VEXcode VR

Jako zarejestrowany zespół VRC grający w VRC Over Under Virtual Skills w VEXcode VR w sezonie zawodów 2023–2024 możesz przesłać swój wynik do Tablicy liderów wirtualnych umiejętności VRC.

Wynik.png

Kiedy projekt zostanie zatrzymany lub licznik czasu osiągnie 0 sekund, pojawi się okno Wyniki dopasowania. Wyświetlona zostanie łączna punktacja projektu wraz z czasem pozostałym do zatrzymania projektu, jak pokazano na tym obrazku. 

Prześlij plik score.png

Aby przesłać swój wynik, wybierz przycisk „Prześlij wynik”. 

Zarejestrowane drużyny mogą wielokrotnie zgłaszać wyniki, przy czym najwyższy z nich określa ich miejsce w rankingach umiejętności wirtualnych.

Ponów próbę.png

Wybierz przycisk „Ponów próbę”, aby zamknąć okno wyników meczu i powrócić do placu zabaw VRC Over Under. Wybranie opcji „Ponów próbę” spowoduje zresetowanie pola. 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: