Przesyłanie wyniku za pełne umiejętności wirtualne VIQRC w VEXcode VR

Jako zarejestrowany zespół VIQRC grający w VIQRC Full Volume Virtual Skills w VEXcode VR w sezonie zawodów 2023-2024, możesz przesłać swój wynik do tablicy wyników VIQRC Virtual Skills Leaderboard.

Wynik.png

Kiedy projekt zostanie zatrzymany lub licznik czasu osiągnie 0 sekund, pojawi się okno Wyniki dopasowania. Wyświetlona zostanie łączna punktacja projektu wraz z czasem pozostałym do zatrzymania projektu, jak pokazano na tym obrazku. 

Przycisk Prześlij.png

Aby przesłać swój wynik, wybierz przycisk „Prześlij wynik”. 

Ponów próbę.png

Wybierz przycisk „Ponów próbę”, aby zamknąć okno wyników meczu i powrócić do placu zabaw VIQRC z pełną głośnością. Wybranie opcji „Ponów próbę” spowoduje zresetowanie pola. 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: