Dostęp do filmów z laboratorium STEM VEX IQ (2. generacji) do eksportu

Filmy w VEX IQ (2. generacji) STEM Labs są niezbędnym źródłem informacji dla nauczycieli i uczniów korzystających z VEX STEM Labs.  Mogą zaistnieć przypadki, w których chciałbyś dodać je do LMS, lub inne przypadki, w których filmy z serwera VEX mogą być blokowane przez zapory sieciowe lub inne ograniczenia. Aby zapewnić dostęp do filmów z laboratorium STEM, udostępniliśmy folder na Dysku Google zawierający wszystkie filmy z laboratoriów STEM IQ (2. generacji).

W tym artykule wyjaśniono zawartość i strukturę plików w tym folderze.

Wybierz ten link, aby uzyskać dostęp do folderu Dysku Google.

Screen_Shot_2023-04-18_at_3.37.51_PM.png

Gdy otworzysz folder Dysku Google, zobaczysz folder dla każdego laboratorium STEM IQ (2. generacji).

Screen_Shot_2023-04-18_at_3.37.59_PM.png

Po otwarciu jednego z folderów STEM Lab zobaczysz folder dla każdej lekcji w laboratorium STEM.

Screen_Shot_2023-04-18_at_3.38.13_PM.png

Wewnątrz każdego folderu lekcji znajdują się filmy wideo dotyczące tej lekcji. Są one wymienione w kolejności, w jakiej pojawiają się w Lekcji.

Screen_Shot_2023-04-18_at_3.42.37_PM.png

Wszystkie filmy są nazywane według tego samego systemu. Sekcje każdej nazwy filmu są oddzielone podkreśleniami i wyglądają tak, jak pokazano w tym przykładzie:

  • Platforma VEX (IQ)
  • Nazwa laboratorium STEM (Castle Crasher)
  • Numer lekcji (lekcja 2)
  • Liczba filmów w tej lekcji (2)
  • Strona lekcji (Naucz się)
  • Nazwa filmu (obliczanie zwrotów)

Screen_Shot_2023-04-18_at_11.49.41_AM.png

Pliki napisów do każdego filmu znajdują się także w osobnym folderze. Są one dostarczane w formatach .srt i .vtt.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: