Ładowanie kontrolera VEX V5

Aby naładować kontroler V5, wykonaj czynności opisane w tym artykule.

obraz4.png

Najpierw upewnij się, że masz wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia:

  • Kabel microUSB
  • Kontroler V5
  • Źródło zasilania (takie jak kostka ładująca podłączona do gniazdka lub komputera)

Jak naładować kontroler V5

obraz3.png

Podłącz kabel micro-USB do portu ładowania kontrolera znajdującego się pod przyciskiem zasilania.

Aby naładować Kontroler, kabel micro-USB musi być podłączony do źródła zasilania.

Ikona ładowania baterii na ekranie będzie wskazywać, że ładowarka ładuje się pomyślnie.

obraz1.png

Kontroler można włączać i wyłączać, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.

obraz2.png

Jeśli kontroler nadal aktywnie się ładuje, wskaźnik baterii będzie się zmieniać.

Po całkowitym naładowaniu kontrolera ikona baterii będzie wyświetlana jako pełna.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: