Otwieranie projektu bloków VEXcode EXP na Androidzie

 Użytkownicy mogą otwierać projekty w VEXcode EXP na różne sposoby.


Otwieranie istniejącego projektu

Zrzut ekranu_2023-03-01_at_1.09.43_PM.png

Otwórz istniejący projekt, wybierając „Otwórz” z menu Plik.

5dc33f78846ae.png

Następnie użyj interfejsu Androida, aby nawigować i otwierać istniejący projekt. 


Otwieranie najnowszego projektu

Zrzut ekranu_2023-03-01_at_1.10.20_PM.png

Otwórz listę ostatnich projektów z menu Plik.

Zrzut ekranu_2023-03-01_at_1.11.36_PM.png

Następnie wybierz najnowszy projekt, aby go otworzyć.


Otwieranie przykładu 

Zrzut ekranu_2023-03-01_at_1.10.38_PM.png

Otwórz przykładowy wybór projektów z menu Plik.

Zrzut ekranu_2023-03-01_at_1.49.11_PM.png

Następnie wybierz przykładowy projekt, aby go otworzyć.

Uwaga: Podczas otwierania projektu pojawi się monit z prośbą o zapisanie, jeśli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: