Korzystanie z baterii robota VEX EXP

W tym artykule opisano funkcje i charakterystykę VEX EXP — numer części 280-7126— w tym przycisk stanu, wskaźniki LED, czas ładowania i wbudowany tryb wyłączania oszczędzający energię.

Wyświetlacz stanu LED

Akumulator robota VEX EXP Li-ion 2500 mAh posiada 4 zielone diody LED, które tworzą wykres słupkowy pokazujący poziom naładowania akumulatora. Podczas normalnej pracy diody te są wyłączone, aby oszczędzać energię. Bateria posiada również przycisk stanu. Naciśnięcie i zwolnienie przycisku stanu powoduje włączenie diod LED na około 4 sekundy, wskazując aktualny poziom naładowania akumulatora. Obejrzyj animację, aby zobaczyć, jak sprawdzić poziom naładowania baterii za pomocą diod LED baterii.

Poniższa tabela przedstawia progi poziomu naładowania i odpowiadające im diody LED:

Poziom naładowania

Diody LED świecą po naciśnięciu przycisku stanu

0-24%

1

25-49%

1, 2

50-74%

1, 2, 3

75-100%

1, 2, 3, 4

 

Podczas ładowania baterii najwyższa dioda LED (tj. dioda znajdująca się najdalej od przycisku stanu) będzie migać, wskazując poziom naładowania. Przykładowo, gdy poziom naładowania będzie wynosić 50-74%, diody LED 1 i 2 będą świecić światłem ciągłym, a dioda 3 będzie migać (dioda 4 będzie wyłączona). Jeśli poziom naładowania będzie wynosić od 0 do 24%, dioda LED 1 będzie migać, a pozostałe diody będą wyłączone. Obejrzyj tę animację, aby zobaczyć, jak diody LED akumulatora wskazują aktualny poziom naładowania podczas ładowania.

Czasy ładowania

Ładowanie od 0% do 100% trwa zwykle nieco ponad 2 godziny. Gdy nowa bateria jest ładowana po raz pierwszy lub gdy bateria była przechowywana przez dłuższy czas (kilka miesięcy), ładowanie baterii może zająć więcej czasu. Dzieje się tak dlatego, że akumulator musi być wstępnie ładowany wolniej, aby chronić ogniwa. Po tym początkowym ładowaniu szybkość ładowania akumulatora powróci do normy.
Aby uzyskać najszybszy czas ładowania, zaleca się użycie zalecanego kabla USB i ładowarki. Ładowarka musi być w stanie dostarczyć prąd o natężeniu co najmniej 2,4 A. Ładowarki o prądzie znamionowym 0,5 A lub większym będą nadal ładować akumulator, ale spowodują odpowiednie wydłużenie czasu ładowania.

Energooszczędny tryb wyłączania

Jeżeli akumulator nie był używany przez kilka godzin, przejdzie w tryb wyłączenia w celu oszczędzania energii. Oznacza to, że wyjście baterii zostanie wyłączone i nie będzie dostarczać energii do mózgu. Naciśnięcie przycisku stanu spowoduje wybudzenie baterii. Oznacza to, że jeśli Bateria została włożona do Brain i Brain się nie włączy, należy najpierw nacisnąć przycisk stanu na baterii. To budzi baterię. Następnie naciśnij przycisk zasilania (przycisk wyboru) na Brain, aby go włączyć.

Podłączenie Baterii do ładowarki również spowoduje automatyczne wybudzenie Baterii.

Charakterystyka techniczna baterii

Charakterystyka

Akumulator litowo-jonowy EXP
Wydajność nominalna 2500 mAh

Przybliżony czas ładowania

2,5 godziny
Maksymalny prąd ciągły*

15 A

*Prąd jest również ograniczony temperaturą, więc maksymalny prąd ciągły może być niższy w bardzo gorącym otoczeniu.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: