Een VEXcode EXP C++-project laden in een Chrome-browser

Een bestaand project laden

Screenshot_2022-04-20_3.32.36_PM.png

Laad een bestaand project door 'Laden vanaf uw apparaat' te selecteren in het menu Bestand.

Screenshot_2022-04-20_3.26.21_PM.png

Gebruik de interface van het apparaat om door uw bestaande project te navigeren en deze te openen. Met VEXcode EXP kunt u alleen bestanden openen met de bestandsextensie .expblocks, .exppython, of .expcpp.


Een voorbeeldproject laden

Schermafbeelding_2022-04-20_3.32.36_PM__1_.png

Open een voorbeeldproject door 'Open voorbeelden' te selecteren in het menu Bestand.

Voorbeeld_projects.png

Selecteer vervolgens een voorbeeldproject om het te openen.

Opmerking: Wanneer u een project opent, verschijnt er een prompt met de vraag om op te slaan als het huidige project nog niet is opgeslagen.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: