Indicatielampjes begrijpen - IQ-controller (2e generatie)

VEX IQ gebruiken (1e generatie)? Zie dit artikel.

Merk op dat er twee verschillende indicatielampjes op de VEX IQ-controller (2e generatie) zitten.

Activatie lampje

Het eerste indicatielampje wordt de Power-LED genoemd.

IQ_Gen_2_Controller-Battery_Light.png

Er zijn drie mogelijke kleuren van de Power-LED om de status van de VEX IQ Controller-batterij en van de VEX IQ Radio Link aan te geven:

Kleur van de voedings-LED   Controllerstatus Batterijstatus van controller

Effen groen Controller AAN - NIET gekoppeld aan een Brain Controller Batterijniveau voldoende

Knipperend groen Controller AAN - Gekoppeld aan een brein Controller Batterijniveau voldoende

solid_color.png

Stevig geel Actief koppelen  

Effen rood Regelaar AAN Controller Batterijniveau laag

knipperend_rood.png

Knipperend rood Controller AAN - Gekoppeld aan een brein Controller Batterijniveau laag

knipperend_rood.png

Snel rood knipperend Firmware op uw controller kan niet worden geladen. Bekijk dit artikel. N.v.t

Als de Controller niet draadloos is verbonden met een VEX IQ Brain, zie dit artikel voor meer informatie over het draadloos koppelen van een VEX IQ (2e generatie) Controller en Brain.


Oplaad-LED

De tweede wordt de Charge-LED genoemd. Deze LED gaat alleen branden als de controller op een oplader is aangesloten. 

controller_indicator_light_callout.png

Er zijn drie mogelijke kleuren voor de Charge-LED: groen, rood en grijs.

Kleur LED-laadlampje   Toestand

Effen groen Controllerbatterij is volledig opgeladen

Effen rood Controller Batterij wordt opgeladen

Knipperend rood Controller Batterijfout

Uit Niet opladen

Zie dit artikel voor informatie over het opladen van een VEX IQ (2e generatie) controller.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: