Verbinding maken met webgebaseerde VEXcode 123 - Mac

Er zijn slechts een paar stappen nodig om een ​​123 Robot te verbinden met de webgebaseerde VEXcode 123 op een Mac.

Schakel de 123 Robot in door de 123 Robot langs een oppervlak te duwen om hem te ‘waken’.

Hersen_Icon_in_Toolbar.PNG

Start de webgebaseerde VEXcode 123 door naar code123.vex.comte navigeren. (Bekijk artikel VEXcode 123 VEX Bibliotheek instellen voor browser- en apparaatvereisten.)

Open VEXcode 123 en selecteer het Robot-pictogram in de werkbalk.

Selecteer_Connect.PNG

Selecteer 'Verbinden'.

mac_-_robot_callout.png

Selecteer de naam van de 123-robot die u wilt koppelen in de lijst met beschikbare robots.

mac_-_pair_callout.png

Selecteer de knop 'Koppelen' zodra u uw robot heeft gekozen.

Verbinden_met_robot.PNG

Het robotpictogram wordt oranje en het bericht 'Verbinden met:' verschijnt terwijl de robot verbinding maakt.

Verbonden_met__app_.png

Zodra de 123 Robot is verbonden, wordt het robotpictogram groen. Het bericht in het venster luidt 'Verbonden met:' en vermeldt de naam van de robot die is verbonden met de webgebaseerde VEXcode 123.

batterij_icon__app_.png

Onder het bericht 'Verbonden met:' staat een pictogram dat het batterijniveau van de 123 Robot weergeeft.

Het niveau in de batterij wordt weergegeven in een van de volgende drie kleuren:

Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.33_PM.png

Rood voor een laag batterijniveau

Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.45_PM.png Geel voor een gemiddeld batterijniveau
Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.50_PM.png Groen voor een volledig batterijniveau

Een VEX 123-robot loskoppelen van de webgebaseerde VEXcode 123

Ontkoppel__app_.png

Selecteer 'Verbinding verbreken' om uw 123 Robot los te koppelen van VEXcode 123.


Als u verbindingsproblemen ondervindt

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: