Er wordt een nieuw Blocks-project geopend wanneer u VEXcode V5 start, maar u kunt eenvoudig eenmalig een nieuw VRC Virtual Skills Python-project maken VEXcode V5 is geopend.


Een nieuw Python-project maken

top_bar.png

Start VEXcode V5 vanaf codev5.vex.com. De standaardinstelling is in het blokkenformaat.

file_menu.png

Om een Python-project te maken, opent u het menu Bestand en selecteert u 'Nieuw tekstproject voor virtuele vaardigheden'.

text_mode.png

Het VEXcode V5-platform wordt geconverteerd naar de Python-modus.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: