Waarom VEX 123 STEM Labs gebruiken?

Succes voor alle studenten

VEX 123 STEM Labs richten zich op 3 fundamentele waarden om het succes van alle studenten te garanderen:

Betrek studenten

 • Actief leren promoten
 • Haal informatica van het scherm
 • Studentenstem & Keuze via het Keuzebord

Leer voor begrip

 • Georganiseerd rond essentiële vragen
 • Leerdoelen afgestemd op instructie
 • Specifieke, meetbare en waarneembare leerdoelen

Op onderzoek gebaseerde methoden

 • Ruimtelijk redeneren voor STEM-succes
 • Studenten tonen competentie
 • Een persoonlijke verbinding maken met leren

123_Literacy_for_all.png


VEX 123 STEM Labs betrekken studenten

 • VEX 123 STEM Labs bevorderen actief leren.
 • Hands-on activiteiten worden onmiddellijk geïntroduceerd.
 • VEX 123 STEM Lab Units bieden studenten een stem en keuze via het Keuzebord.

VEX 123 STEM-labs bevorderen actief leren

act_out_code.png

Met VEX 123 STEM Labs hebben studenten plezier terwijl ze actief deelnemen aan hun leerproces terwijl ze verschillende STEM-onderwerpen verkennen.

VEX 123 STEM Labs zijn onderverdeeld in drie secties:

 • Bezighouden
 • Toneelstuk
 • Deel

Elke sectie bevat actief leren dat studenten aanmoedigt om te verkennen, te testen en samen te werken.


Haal informatica van het scherm

coder_and_123.png

Elk VEX 123 STEM Lab begint met een persoonlijke connectie met het thema van het Lab in de sectie Engage. VEX 123 kan dan Computer Science van het scherm halen voor jonge studenten. Studenten hoeven zich geen zorgen te maken over typen of het gebruik van een muis. Docenten hoeven zich geen zorgen te maken over het gebruik van apparaten of lesgeven in een computerlokaal.

In de secties Spelen hebben studenten de mogelijkheid om de Coder en/of de 123-robot te gebruiken om informatica actief te maken, niet passief.
Studenten worden aangemoedigd om deel te nemen aan reflectieve discussies of om hun projecten te demonstreren in het gedeelte Delen.


Keuzebord

123_choice_board.png

Elke unit bevat een keuzebord, dat kan worden gebruikt om de instructie te differentiëren en tegelijkertijd de stem en keuzevrijheid van studenten in hun leerproces te bevorderen.

Keuzebordactiviteiten kunnen op elk punt in het VEX 123 STEM Lab worden gedaan. Studenten kunnen actieve deelnemers aan hun leerproces worden door gebruik te maken van het Keuzebord.


VEX 123 STEM-labs leren voor begrip

 • VEX 123 STEM Labs zijn georganiseerd rond essentiële vragen.
 • Leerdoelen zijn afgestemd op instructie.
 • Leerdoelen zijn specifiek, meetbaar en waarneembaar.

Essentiële vragen & Begrippen

123_q___understadnings.png

Elke VEX 123 STEM Lab-eenheid is ontworpen rond essentiële vragen en eenheidsbegrippen.
Essentiële vragen:

 • Stimuleer het denken
 • Onderzoek uitlokken
 • Begeleid het leren van studenten

Eenheid Begrippen:

 • Maak verbinding met de essentiële vragen
 • Leg het hoofdthema van de Unit uit.

Onderzoek van leerlingen drijft de les, waardoor leraren coaches van inzichten kunnen zijn in plaats van een leverancier van feiten.


Leerdoelen

123_learning_goals.png

Elk VEX 123 STEM-lab begint met leerlingdoelen om aan de leraar aan te geven wat de leerlingen aan het einde van het lab zullen leren. Deze kunnen helpen om het Lab te kaderen zoals het in de klas wordt geïmplementeerd.

 • Toepassen: Hoe gaan leerlingen nieuwe vaardigheden of kennis toepassen in het Lab?
 • Betekenis van: Deze komen overeen met de Essentiële Vraag van de Unit. Wat is de conceptuele betekenis van dit Lab?
 • Wees bekwaam in: Met welke specifieke activiteiten zullen studenten bekend zijn aan het einde van dit Lab?
 • Weet: Welke grote concepten worden in dit Lab behandeld?

Doelen

123_objectives.png

VEX 123 STEM Lab-leerdoelen zijn specifiek, meetbaar en waarneembaar. Elke doelstelling en beoordeling is afgestemd op Lab-activiteiten.

 • Doelstellingen laten zien wat de leerlingen leren.
 • Activiteiten zijn wat leerlingen in het Lab doen om die vaardigheden te oefenen.
 • Beoordelingen zijn hoe de leerlingen de kennis van hun vaardigheden demonstreren.

VEX 123 STEM-labs gebruiken op onderzoek gebaseerde strategieën

 • Ruimtelijk redeneren als voorspeller voor STEM-succes
 • Ruimtelijk redeneren toepassen met VEX 123 STEM Labs
 • Mogelijkheid om de competentie van de student aan te tonen
 • Een persoonlijke verbinding maken met leren

Ruimtelijk redeneren

123_spatial_reasoning.png

Ruimtelijk redeneren omvat het vermogen om te begrijpen, te redeneren en te onthouden hoe objecten en ruimte zich tot elkaar verhouden. Studenten gebruiken hun ruimtelijk redeneervermogen bij het creëren van mentale beelden van ingebeelde en echte vormen, objecten en structuren.


Waarom ruimtelijk redeneren aanleren?

 • Ruimtelijk redeneren is een belangrijke voorspeller van prestatie in STEM-carrières
 • Verhoogde prestatie in wiskunde en wetenschappen
 • Vaardigheden en interesse in toekomstige carrières in STEM-disciplines bevorderen

VEX 123 STEM Lab-instructie biedt steigers voor leraren om ruimtelijk redeneren aan te moedigen en discussies te vergemakkelijken die ruimtelijk taalgebruik introduceren.


Ruimtelijk redeneren toepassen

ProgrammingTiles2.png

VEX 123 STEM Labs bieden studenten de mogelijkheid om ruimtelijk redeneren te oefenen door middel van begeleide en informele discussies.

Voorbeelden van mogelijkheden om ruimtelijk redeneren te oefenen:

 • Breng mentaal in kaart hoe een 123 Robot moet bewegen.
 • Gebruik van directionele woorden zoals ze VEXcode 123 of Coder-kaarten gebruiken.
 • Gebaren gebruiken terwijl ze plannen voor de 123 Robot communiceren met hun groep.

Aanwijzingen worden gegeven in de sectie VEX 123 toepassen van het Unit-overzicht en in de secties Spelen van elk Lab.


Studenten demonstreren hun leren

show_your_learning.png

Studenten vinden het leuk om problemen op te lossen!

VEX 123 STEM Labs zijn ontworpen om duidelijke criteria voor succes te hebben en studenten onmiddellijk feedback te geven zodat ze kunnen slagen.

Discussies in de secties Mid-Play Break en Share van elk Lab bieden studenten ook de mogelijkheid om hun leerproces te demonstreren.


Een persoonlijke connectie maken

123_engage.png

Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen zich concentreren en nadenken over de informatie in de les of activiteit Moedig leerlingen aan om een persoonlijke connectie te maken!

Aan het begin van elk VEX 123 STEM-lab wordt de leraar begeleid om het Lab te introduceren en tegelijkertijd een persoonlijke verbinding te maken tussen de studenten en de belangrijkste concepten.

Studenten blijven persoonlijke connecties maken met VEX 123 STEM Lab-activiteiten met discussieaanwijzingen in de Play- en Share-secties van elk Lab.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: