Waarom VEX 123 STEM Labs gebruiken

Succes voor alle studenten

VEX 123 STEM Labs richten zich op 3 fundamentele waarden om het succes van alle studenten te garanderen:

Betrek studenten

 • Bevorder actief leren
 • Haal informatica van het scherm
 • Student Stem & Keuze via het Keuzebord

Leer voor begrip

 • Georganiseerd rond essentiële vragen
 • Leerdoelen afgestemd op instructie
 • Specifieke, meetbare en waarneembare leerdoelen

Op onderzoek gebaseerde methoden

 • Ruimtelijk redeneren voor STEM-succes
 • Studenten tonen competentie aan
 • Een persoonlijke verbinding maken met leren

123_Literacy_for_all.png


VEX 123 STEM-labs betrekken studenten

 • VEX 123 STEM Labs bevorderen actief leren.
 • Er worden meteen praktijkgerichte activiteiten geïntroduceerd.
 • VEX 123 STEM Lab Units bieden studenten een stem en keuze via het Keuzebord.

VEX 123 STEM Labs bevorderen actief leren

act_out_code.png

Met VEX 123 STEM Labs hebben studenten plezier terwijl ze actief deelnemen aan hun leerproces terwijl ze verschillende STEM-onderwerpen verkennen.

VEX 123 STEM Labs zijn opgedeeld in drie secties:

 • Erbij betrekken
 • Toneelstuk
 • Deel

Elke sectie bevat actief leren dat studenten aanmoedigt om te verkennen, testen en samen te werken.


Haal informatica van het scherm

coder_and_123.png

Elk VEX 123 STEM Lab begint met een persoonlijke verbinding met het thema van het Lab in de sectie Engage. VEX 123 kan Computerwetenschappen vervolgens van het scherm halen voor jonge studenten. Studenten hoeven zich geen zorgen te maken over typen of het gebruik van een muis. Leraren hoeven zich geen zorgen te maken over het gebruik van apparaten of lesgeven in een computerlokaal.

In de Play-secties hebben leerlingen de mogelijkheid om de Coder en/of de 123-robot te gebruiken om informatica en actieve, niet passieve, processen te maken.
Studenten worden aangemoedigd om deel te nemen aan reflectieve discussies of hun projecten te demonstreren in de sectie Delen.


Keuze bord

123_choice_board.png

Elke eenheid bevat een keuzebord, dat kan worden gebruikt om de instructie te differentiëren en tegelijkertijd de stem en keuze van studenten in hun leerproces te bevorderen.

Keuzebordactiviteiten kunnen op elk punt in het VEX 123 STEM Lab worden uitgevoerd. Studenten kunnen actieve deelnemers worden aan hun leerproces door gebruik te maken van het Keuzebord.


VEX 123 STEM-labs leren voor begrip

 • VEX 123 STEM Labs zijn georganiseerd rond Essentiële Vragen.
 • Leerdoelen zijn afgestemd op de instructie.
 • Leerdoelen zijn specifiek, meetbaar en waarneembaar.

Essentiële vragen & Begrippen

123_q___understadnings.png

Elke VEX 123 STEM-labeenheid is ontworpen rond essentiële vragen en unit-begrippen.
Essentiële vragen:

 • Stimuleer het denken
 • Roep onderzoek op
 • Begeleid het leren van studenten

Eenheidsbegrip:

 • Maak verbinding met de essentiële vragen
 • Leg het hoofdthema van de eenheid uit.

Het onderzoek van leerlingen is de drijvende kracht achter de les, waardoor leraren coaches van inzichten kunnen zijn, in plaats van een leverancier van feiten.


Leerdoelen

123_learning_goals.png

Elk VEX 123 STEM Lab begint met leerlingdoelen om aan de leraar aan te geven wat de leerlingen aan het einde van het Lab zullen leren. Deze kunnen helpen om het Lab te kaderen zoals het in de klas wordt geïmplementeerd.

 • Toepassen: Hoe gaan studenten nieuwe vaardigheden of kennis toepassen in het Lab?
 • Maak betekenis van: Deze sluiten aan bij de essentiële vraag van de eenheid. Wat is de conceptuele betekenis van dit Lab?
 • Vaardig zijn in: Met welke specifieke activiteiten zullen de leerlingen aan het eind van dit Lab bekend zijn?
 • Weet: Welke grote concepten worden in dit Lab behandeld?

Doelstellingen

123_doelstellingen.png

VEX 123 STEM Lab-leerdoelen zijn specifiek, meetbaar en waarneembaar. Elke doelstelling en beoordeling is afgestemd op Lab-activiteiten.

 • Doelstellingen laten zien wat de leerlingen leren.
 • Activiteiten zijn wat leerlingen in het Lab doen om deze vaardigheden te oefenen.
 • Met beoordelingen demonstreren de leerlingen de kennis van hun vaardigheden.

VEX 123 STEM-labs gebruiken op onderzoek gebaseerde strategieën

 • Ruimtelijk redeneren als voorspeller van STEM-succes
 • Ruimtelijk redeneren toepassen met VEX 123 STEM Labs
 • Mogelijkheid om de competentie van de student aan te tonen
 • Een persoonlijke verbinding maken met leren

Ruimtelijk redeneren

123_ruimtelijke_redenering.png

Ruimtelijk redeneren omvat het vermogen om te begrijpen, redeneren en onthouden hoe objecten en ruimte zich tot elkaar verhouden. Studenten gebruiken hun ruimtelijke redeneervaardigheden terwijl ze mentale beelden creëren van ingebeelde en echte vormen, objecten en structuren.


Waarom ruimtelijk redeneren onderwijzen?

 • Ruimtelijk redeneren is een belangrijke voorspeller van prestaties in STEM-carrières
 • Verbeterde prestaties in wiskunde en wetenschappen
 • Bevorder vaardigheden en interesse in toekomstige carrières in STEM-disciplines

VEX 123 STEM Lab-instructie biedt docenten een platform om ruimtelijk redeneren aan te moedigen en discussies te faciliteren waarin ruimtelijke taal wordt geïntroduceerd.


Ruimtelijk redeneren toepassen

Programmeertegels2.png

VEX 123 STEM Labs bieden studenten de mogelijkheid om vaardigheden op het gebied van ruimtelijk redeneren te oefenen door middel van begeleide en informele discussies.

Voorbeelden van mogelijkheden om vaardigheden op het gebied van ruimtelijk redeneren te oefenen:

 • Breng mentaal in kaart hoe een 123 Robot moet bewegen.
 • Gebruik van richtinggevende woorden zoals ze VEXcode 123 of Coder-kaarten gebruiken.
 • Ze gebruiken gebaren terwijl ze de plannen voor de 123 Robot met hun groep communiceren.

Aanwijzingen vindt u in de sectie VEX 123 toepassen van het Unitoverzicht en in de Play-secties van elk Lab.


Studenten demonstreren hun leerproces

show_your_learning.png

Leerlingen vinden het leuk om problemen op te lossen!

VEX 123 STEM Labs zijn ontworpen om duidelijke criteria voor succes te hebben en studenten onmiddellijke feedback te geven zodat ze kunnen slagen.

Discussies in de Mid-Play Break- en Share-secties van elk Lab bieden studenten ook de mogelijkheid om hun leerproces te demonstreren.


Een persoonlijke verbinding tot stand brengen

123_engage.png

Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen zich concentreren en nadenken over de informatie in de les of activiteit Moedig leerlingen aan om een ​​persoonlijke connectie te maken!

Aan het begin van elk VEX 123 STEM Lab wordt de docent begeleid om het Lab te introduceren en tegelijkertijd een persoonlijke verbinding te maken tussen de studenten en de belangrijkste concepten.

Studenten blijven persoonlijke verbindingen leggen met VEX 123 STEM Lab-activiteiten met discussie-aanwijzingen in de Play- en Share-secties van elk Lab.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: