Het is gemakkelijk om een VEXcode V5-project te ontvangen en te laden voor gebruik met VRC Virtual Skills dat per e-mail met u is gedeeld.

Het volgende artikel gaat over:


Een projectbestand met e-mail ontvangen en laden

VEXcode V5-projectbestanden voor gebruik met VRC Virtual Skills kunnen niet rechtstreeks worden geopend door op het bestand te klikken. Ze moeten worden geopend in de VEXcode V5 webgebaseerde app. Volg de onderstaande stappen om een project te laden dat per e-mail met u is gedeeld.

open_email_and_download_project.png

Open uw e-mail en download het projectbestand naar uw apparaat.

select_project_in_your_download_folder.png

Selecteer het projectbestand in uw downloadmap om het in de werkruimte te openen.

Opmerking: VEXcode V5-projecten voor gebruik met VRC Virtual Skills zijn gemakkelijk te herkennen aan het .v5blocksskills bestandsextensie.

Voor meer informatie over het laden van een project, zie het Load and Save Knowledge Base-artikel voor uw apparaat.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: