Configuratie van 3-draads digitale in- en digitale uit-apparaten in VEXcode V5

Wanneer u begint te programmeren met VEXcode V5, verschijnen blokken voor Digital In en Digital Out pas in de Toolbox als ze zijn geconfigureerd.

Dit zijn de verschillende opties bij het configureren van een Digital In en/of Digital Out 3-Wire-apparaat:


Een digitaal in of digitaal uit 3-draads apparaat toevoegen

Een Digital In- of Digital Out-apparaat configureren:

image8.jpg

Selecteer de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.

afbeelding2.jpg

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

image6.jpg

Selecteer '3-DRAADS.'

afbeelding10.png

Selecteer ‘DIGITALIN’ of ‘DIGITALOUT.’

image11.jpg

Selecteer op welke poort het apparaat is aangesloten op de VEX V5 Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar. Nadat de poort is geselecteerd, selecteert u 'Gereed' om het apparaat naar de configuratie te sturen of 'Annuleren' om terug te keren naar het menu Apparaten.

Opmerking: Als u 'Annuleren' selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat hebt aangebracht ongedaan gemaakt en maken ze geen deel uit van de configuratie.


Het poortnummer van een digitaal in of digitaal uit 3-draads apparaat wijzigen

afbeelding3.jpg

U kunt het poortnummer voor het apparaat wijzigen door het te selecteren in het venster Apparaten.

image7.jpg

Selecteer een andere poort op het scherm Poortselectie en het poortnummer wordt groen. Selecteer vervolgens 'Gereed' om de wijziging door te geven.

afbeelding5.png

Als u de poort wijzigt van een apparaat dat al in uw project wordt gebruikt, moet u de naam van het apparaat in het blok bijwerken naar de nieuwe naam met behulp van de vervolgkeuzelijst.


De naam van een digitaal in of digitaal uit 3-draads apparaat wijzigen

afbeelding1.jpg

U kunt de naam van het apparaat wijzigen door de naam te wijzigen in het tekstvak bovenaan het scherm Poortselectie. Als u een ongeldige naam selecteert, wordt het tekstvak rood gemarkeerd om aan te geven. Selecteer vervolgens 'Gereed' om de apparaatwijzigingen in de configuratie door te geven.

Opmerking: voor meer informatie over naamgevingsregels voor variabelen en apparaten, bekijk dit artikel uit de Knowledge Base.

image9.png

Als u de naam wijzigt van een apparaat dat al in uw project wordt gebruikt, moet u de naam van het apparaat in het blok bijwerken naar de nieuwe naam met behulp van de vervolgkeuzelijst.


Een digitaal in of digitaal uit 3-draads apparaat verwijderen

image4.jpg

Het apparaat kan worden verwijderd door de optie 'Verwijderen' onderaan het scherm Poortselectie te selecteren.

Opmerking: Als u een apparaat verwijdert dat al in uw project wordt gebruikt, genereert uw project een fout als u het probeert te downloaden totdat u ook de blokken verwijdert die het verwijderde apparaat gebruikten.

 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: