Update de 123 Robot met behulp van de VEX Classroom-app

De firmware op een of meerdere 123 Robots kan tegelijkertijd worden bijgewerkt met behulp van de VEX Classroom-app.

VEX_Class_Icon.png

Navigeer naar de app store van je apparaat en zoek naar 'VEX Classroom' om de app te downloaden als je dat nog niet hebt gedaan.

Het volgende artikel gaat over:

Opmerking: de VEX Classroom-app is beschikbaar in de Apple App Store voor iPads, iPhones, iPod Touches, op Google Play Store voor Android-telefoons en -tablets en in de Amazon Appstore voor Fire-tablets.


Update de 123 Robot met VEXcode 123

Robot_firmware_updating_VEXcode.PNG

De 123 Robot wordt automatisch geüpdatet wanneer verbonden met VEXcode 123.

Een 123 Robot flitst kleuren en speelt geluiden af tijdens het updaten. Bekijk de volgende animatie om de knipperende kleuren te zien en de geluiden te horen.

Opmerking: de updateduur voor de animatie is ingekort. Een daadwerkelijke firmware-update kan tot 2 minuten duren.


Update de 123 Robot met de Klaslokaal-app

Show_update.jpeg

De 123 Robot kan ook worden bijgewerkt met behulp van de VEX Classroom-app.

Een 123 Robot-firmware bijwerken

Select_robot_update.jpeg

Om de firmware van een 123 Robot bij te werken, selecteert u de 123 Robot die u wilt bijwerken. 123 Robots die een firmware-update nodig hebben, worden in rood weergegeven.

Update_button.jpeg

Selecteer 'Update' in de lijst met opties.

CA_progress_bar.jpeg

Er verschijnt een voortgangsbalk om de voortgang van de update te tonen. Houd er rekening mee dat alle andere opties niet beschikbaar blijven totdat de update is voltooid.

Een 123 Robot flitst kleuren en speelt geluiden af tijdens het updaten. Bekijk de volgende animatie om de knipperende kleuren te zien en de geluiden te horen.

Opmerking: de updateduur voor de animatie is ingekort. Een daadwerkelijke firmware-update kan tot 2 minuten duren.

Ca_updated_robot.jpeg

Zodra de update is voltooid, worden de naam en het pictogram van de 123 Robot nu groen weergegeven in de app. Merk op dat de optie ‘Update’ niet beschikbaar is, aangezien de 123 Robot nu up-to-date is.

Update meerdere firmware van 123 Robots

Update_all_devices.jpeg

Om de firmware op meerdere 123 Robots tegelijk bij te werken, selecteert u 'Update All Devices'.

Update_one_of_all.jpeg

Er verschijnen voortgangsbalken om de voortgang van de update van elke 123 Robot weer te geven, evenals de algemene update voor alle 123 Robots. Houd er rekening mee dat de optie 'Alle apparaten bijwerken' verandert in 'Alles bijwerken' totdat de updates zijn voltooid.

Update_second_robot.jpeg

Merk op dat één 123 Robot tegelijk zal updaten.

Een 123 Robot flitst kleuren en speelt geluiden af tijdens het updaten. Bekijk de volgende animatie om de knipperende kleuren te zien en de geluiden te horen.

Opmerking: de updateduur voor de animatie is ingekort. Een daadwerkelijke firmware-update kan tot 2 minuten duren.

Both_robots_up_to_date.jpeg

Zodra de update is voltooid, worden de naam en het pictogram van de 123 Robots nu groen weergegeven in de app. Merk op dat de optie 'Alle apparaten bijwerken' is gewijzigd in 'Alle apparaten up-to-date' aangezien alle 123 robots nu up-to-date zijn.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus