Blokken in- en uitschakelen in VEXcode 123

Met VEXcode 123 kunnen gebruikers blokken in hun projecten in- en uitschakelen. Dit is een handige functie voor studenten bij het testen of debuggen van een project, zodat ze het project niet uit elkaar hoeven te halen om erachter te komen wat niet werkt zoals bedoeld. De gebruiker kan een blok(ken) in- of uitschakelen om de verschillen in het gedrag van de robot te testen en te observeren wanneer dat blok wel of niet in het project is.


Blokkades in- en uitschakelen

uitschakelenmenu.png

Om de functie Blokkeren in- of uitschakelen in VEXcode 123 te gebruiken, moet de 123 Robot zijn aangesloten op uw tablet of computer.

Als u een blokkering uitschakelt, wordt deze niet uitgevoerd wanneer het project wordt gestart. Om een blokkering uit te schakelen, klikt u met de rechtermuisknop of drukt u lang op het blok om het contextmenu te activeren en selecteert u vervolgens Blokkering uitschakelen. Het blok wordt dan grijs weergegeven met een raster van diagonale lijnen erover in het project.

enablemenu.png

Om het blok in te schakelen zodat het wordt uitgevoerd wanneer het project wordt gestart, klikt u met de rechtermuisknop of drukt u lang op het uitgeschakelde blok om het contextmenu te activeren en selecteert u vervolgens Blokkeren inschakelen.


Wat gebeurt er met individuele blokkades wanneer uitgeschakeld?

uitgeschakeldblock.png

Terwijl een blok(ken) is uitgeschakeld, wordt het grijs weergegeven met een raster van diagonale lijnen erover.

Het uitgeschakelde blok wordt behandeld als een opmerking. Het heeft geen effect op de voortgang van het project en zal niet worden uitgevoerd wanneer het project wordt gestart.

In bovenstaand voorbeeld rijdt de 123 Robot 1 stap vooruit en stopt dan; het zal niet draaien.


Wat gebeurt er als een blok met geneste blokken is uitgeschakeld?

disablestack.png

Wanneer u een blok uitschakelt waarin blokken zijn genest, worden alle blokken uitgeschakeld. Blokken zoals een lus of voorwaardelijk als-dan-anders, die geneste blokken hebben, kunnen op dezelfde manier worden uitgeschakeld als een enkel blok.

Klik met de rechtermuisknop of houd lang ingedrukt om het contextmenu van dat lus- of conditionele besturingsblok te activeren en selecteer vervolgens Blokkeren uitschakelen.

uitgeschakeld.png

De afbeelding laat zien wat er gebeurt als de herhaallus is uitgeschakeld. De lus en de twee blokken erin waren allemaal uitgeschakeld en ze lijken allemaal grijs met een raster van diagonale lijnen erover.

enablestack.png

In dit voorbeeld gebeurt er niets wanneer het project wordt gestart, omdat alle blokken zijn uitgeschakeld. U kunt het hoofdblok en alle geneste blokken daarin inschakelen door het contextmenu van het hoofdblok te activeren en Blok inschakelen te selecteren.

ingeschakeld.png

Wanneer het hoofdblok is ingeschakeld, worden alle geneste blokken daarin ook ingeschakeld.

In dit voorbeeld, nu het hoofdblok is ingeschakeld, zal de 123 Robot, wanneer het project is gestart, 1 stap vooruit rijden, dan 90 graden naar rechts draaien en dit gedrag 4 keer herhalen om in een vierkant te rijden.


Een enkel genest blok in- en uitschakelen

uitschakeleninstack.png

U kunt een enkel blok binnen een reeks geneste blokken uitschakelen, zoals een lus of voorwaardelijk als-dan-anders, door dezelfde stappen te volgen voor het uitschakelen van een ander blok: klik met de rechtermuisknop of houd lang ingedrukt om het contextmenu van dat blok te activeren en selecteer Blokkeren uitschakelen.

In dit voorbeeld is een enkel blok binnen een lus uitgeschakeld.

enableinstack.png

Om dat geneste blok in te schakelen, moet u met de rechtermuisknop klikken of lang drukken om het contextmenu te activeren.

enablenotanoption.png

Merk op dat het contextmenu voor het hoofdblok (in dit geval het blok [Repeat] ) geen optie biedt om het geneste blok in te schakelen, omdat het hoofdblok zelf niet was uitgeschakeld.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: