Opmerkingen worden meestal aan projecten toegevoegd om de bedoelingen van een programmeur uit te leggen. Ze zijn nuttig bij het samenwerken en het oplossen van problemen.

Sleep een [Comment] -blok en bevestig het aan een willekeurig blok in een stapel.

IMG_0059.jpg

Typ tekst, cijfers of symbolen in het blok [Comment] .

Screen_Shot_2021-02-05_at_10.31.35_AM.png

Wanneer u klaar bent met de opmerking, klikt u ergens buiten het [Comment] -blok of drukt u op 'Terug' om het bewerken van de opmerking te voltooien.

Screen_Shot_2021-02-05_at_10.31.40_AM.png

Opmerking: de binnenkant van het [Comment] -blok wordt wit grijs worden als u klaar bent.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: