Lang indrukken in VEXcode 123 leidt tot veel opties.

Het volgende artikel gaat over:


Het contextmenu in de werkruimte

Lang indrukken in de werkruimte in VEXcode 123 leidt tot de volgende opties:

ongedaan maken: de meest recente actie wordt ongedaan gemaakt.

In het volgende project is bijvoorbeeld het [Turn for]-blok verwijderd. Door 'Ongedaan maken' te selecteren, wordt die actie ongedaan gemaakt.

Opnieuw: het 'Ongedaan maken' wordt ongedaan gemaakt.

In het laatste voorbeeld is het [Turn for]-blok verwijderd en de 'Undo'-actie ongedaan gemaakt. Als u 'Opnieuw' selecteert, wordt het 'Ongedaan maken' ongedaan gemaakt, zodat het [Turn for]-blok wordt verwijderd.

Blokken opruimen: organiseert de blokken zodat ze allemaal in een verticale lijn staan.

Notitie toevoegen: notities kunnen aan de werkruimte worden toegevoegd.

Blokken verwijderen: alle blokken in de werkruimte kunnen in één keer worden verwijderd.


Het contextmenu van blok(ken)

Lang indrukken van een blok in VEXcode 123 leidt tot de volgende opties:

Dubbele blokken: deze actie maakt een exacte kopie van de geselecteerde blokken.

zevende.jpg

Blokken verwijderen: individuele of groepen blokken kunnen worden verwijderd.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: