Bewaking van variabele en waarnemingswaarden in VEXcode 123

Variabele en sensorbewaking beschikbaar in de VEXcode 123 Monitor Console biedt belangrijke visuele aanwijzingen waarmee de gebruiker in realtime kan zien wat er gebeurt in een VEXcode 123-project. Met de Monitor Console kunnen gebruikers een visuele verbinding maken tussen het project en de acties van de 123 Robot. Door sensor- en variabelewaarden in de Monitor Console te bewaken, kan de gebruiker realtime rapporten bekijken van een specifieke waarde (of meerdere waarden) in een project.


De monitorconsole gebruiken

123 Werkbalk.png

Om het monitorvenster te openen en de monitorconsole te bekijken, selecteert u het monitorpictogram naast de Help.

123 Monitorconsole.png

De Monitor Console rapporteert Sensor- en Variabele-waarden.

Dropdownselectie.png

Blokken uit de categorie Sensing in de Toolbox kunnen aan de Monitor Console worden toegevoegd. Selecteer eerst de te bewaken parameter in het blok binnen de Toolbox.

Selecteer en sleep vervolgens het blok naar het Monitor Console-pictogram in de werkruimte.

123 X-knop.png

Om sensorwaarden uit de monitorconsole te verwijderen, selecteert u het 'X'-pictogram.

Variabelen in de Toolbox kunnen aan de Monitor Console worden toegevoegd door het variabelenblok te selecteren en naar het Monitor Console-pictogram in de werkruimte te slepen. VEXcode 123 begint altijd met een 'myVariable' variabele. Voor informatie over het toevoegen van een nieuwe variabele en de naamgeving van variabelen in VEXcode 123, bekijkt u dit artikel.

123 Variabele.png verwijderen

Om variabelen uit de Monitor Console te verwijderen, selecteert u het 'X'-pictogram.

123 Lijst maken.png

Lijsten kunnen ook worden toegevoegd aan de Monitor Console. Voordat ze aan de Monitor Console worden toegevoegd, moeten lijsten en 2D-lijsten worden gemaakt. Dit kunt u doen door ‘Maak een lijst’ of ‘Maak een 2D-lijst’ te selecteren in de Toolbox.

Om een ​​bestaande lijst of 2D-lijst toe te voegen, selecteert en sleept u het bijbehorende lijstblok naar het Monitor Console-pictogram in de werkruimte.

Als het onjuiste blok naar het Monitor Console-pictogram in de werkruimte wordt gesleept, verschijnt er een rood pictogram overheen, wat aangeeft dat het verkeerde blok is gekozen en niet kan worden gecontroleerd.

123 Lijst verwijderen X.png

Om een ​​lijst uit de Monitor Console te verwijderen, selecteert u het 'X'-pictogram.


Sensorwaarden bewaken

Oog detecteert blue.png

Door de sensorwaarden in de Monitor Console te monitoren, kan de gebruiker sensorgegevens in realtime bekijken.

In het volgende voorbeeld wordt het <Detects color> blok bewaakt in de Monitor Console. Het project geeft de 123 Robot opdracht om te rijden totdat hij een object detecteert. Zodra hij een object detecteert en dat object blauw is, zal de 123 Robot rechtsaf slaan. Als de 123 Robot geen blauw detecteert, gaat hij naar links. Kijk hoe de waarde van het <Detects color> blok in de Monitor Console verandert van false naar true wanneer uw 123 Robot de kleur blauw detecteert.

123 Monitortimer.png

De Monitor Console kan ook worden gebruikt om de gebruiker te helpen de voortgang van het project te visualiseren door blokken weer te geven die mogelijk niet expliciet worden gerapporteerd, zoals de timerwaarde in seconden.

In het volgende voorbeeld wordt het blok (Timerwaarde) gerapporteerd in de Monitor Console. De 123 Robot zal 2 stappen vooruit rijden en dan wachten totdat het blok (Timerwaarde) een waarde van meer dan 5 seconden terugmeldt. De 123 Robot draait dan 90 graden naar rechts. Zonder de monitorconsole zou de gebruiker niet in staat zijn de exacte timing te visualiseren waarop de 123 Robot 90 graden naar rechts draait.


Variabele waarden bewaken

timesRepeated.png

De Monitor Console kan ook worden gebruikt om variabelewaarden te controleren. De Monitor Console kan realtime rapporten leveren van een specifieke variabele in een project.

In het volgende voorbeeld wordt de variabele ‘timesRepeated’ gebruikt om te monitoren hoe vaak de 123 Robot een bepaald gedrag herhaalt. De variabele monitoring op de Monitor Console kan helpen om realtime feedback te geven om de voortgang van het project te begrijpen.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: