Variabele en sensorbewaking beschikbaar in de VEXcode 123 Monitor Console biedt belangrijke visuele aanwijzingen waarmee de gebruiker in realtime kan zien wat er gebeurt in een VEXcode 123-project. Met de Monitor Console kunnen gebruikers een visuele verbinding maken tussen het project en de acties van de 123 Robot. Door sensor- en variabelewaarden in de Monitor Console te bewaken, kan de gebruiker realtime rapporten bekijken van een specifieke waarde (of meerdere waarden) in een project.


De monitorconsole gebruiken

Monitor_icon.png

Om het monitorvenster te openen en de monitorconsole te bekijken, selecteert u het monitorpictogram naast de Help.

Monitor_window.png

De Monitor Console rapporteert Sensor- en Variabele-waarden.

Vinkje.png

Blokken uit de categorie Sensing in de Toolbox kunnen worden toegevoegd aan en verwijderd uit de Monitor Console door het bijbehorende selectievakje te selecteren en te deselecteren.

mijnVariabele.png

Variabelen kunnen worden toegevoegd aan en verwijderd uit de Monitor Console door het overeenkomstige vakje te selecteren en te deselecteren. VEXcode123 bevat standaard de variabele ‘myVariable’ in de Toolbox. Voor informatie over het toevoegen van een nieuwe variabele en variabelenaamgeving in VEXcode 123, bekijk dit artikel uit de Knowledge Base hier.

Make_a_list.png

Lijsten kunnen ook worden toegevoegd aan de Monitor Console. Voordat ze aan de Monitor Console worden toegevoegd, moeten lijsten en 2D-lijsten worden gemaakt. Dit kan gedaan worden door ‘Make a List’ of ‘Make a 2D List’ te selecteren in de Toolbox.

Add_list_button.png

Om een bestaande lijst of 2D-lijst toe te voegen, selecteert u de knop 'Lijsten toevoegen'.

Checkbox_list.png

Bestaande lijsten kunnen worden toegevoegd aan en verwijderd uit de Monitor Console door het bijbehorende selectievakje te selecteren.

List_in_console.png

De geselecteerde lijst verschijnt dan in de Monitor Console.

Uncheck_list.png

Om een lijst uit de Monitor Console te verwijderen, selecteert u opnieuw de knop 'Lijsten toevoegen' en schakelt u de lijst die u wilt verwijderen uit.


Sensorwaarden bewaken

Detects_blue.png

Door sensorwaarden in de Monitor Console te bewaken, kan de gebruiker sensorgegevens in realtime bekijken.

In het volgende voorbeeld wordt het blok <Detects color> gecontroleerd in de Monitor Console. Het project stuurt de 123 Robot om te rijden totdat hij een object detecteert. Zodra het een object detecteert, als dat object blauw is, zal de 123 Robot naar rechts draaien. Als de 123 Robot geen blauw detecteert, draait hij naar links. Kijk hoe de waarde van het <Detects color> -blok in de Monitor Console verandert van false naar true wanneer uw 123 Robot de kleur blauw detecteert.

Timer_waarde.png

De Monitor Console kan ook worden gebruikt om de gebruiker te helpen de stroom van het project te visualiseren door blokken weer te geven die mogelijk niet expliciet worden gerapporteerd, zoals de timerwaarde in seconden.

In het volgende voorbeeld wordt het blok (Timerwaarde) gerapporteerd in de Monitor Console. De 123 Robot rijdt 1 stap vooruit en wacht dan tot het blok (Timerwaarde) een waarde hoger dan 5 seconden meldt. De 123 Robot draait dan 90 graden naar rechts. Zonder de Monitor Console zou de gebruiker de exacte timing van de 123 Robot die 90 graden naar rechts draait niet kunnen visualiseren.


Variabele waarden bewaken

Times_herhaald.png

De Monitor Console kan ook worden gebruikt om variabele waarden te bewaken. De Monitor Console kan realtime rapporten leveren van een specifieke variabele in een project.

In het volgende voorbeeld wordt de variabele ‘repeat’ gebruikt om te controleren hoe vaak de 123 Robot een bepaald gedrag herhaalt. De variabele monitoring op de Monitor Console kan helpen om realtime feedback te geven om de stroom van het project te begrijpen.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: