Leermiddelenbronnen in 123 STEM-labs

Bij VEX Robotics streven we ernaar om je alle structuur en ondersteuning te bieden die je nodig hebt om 123 STEM Labs met je studenten te plannen en te implementeren. 123 STEM-labs zijn aanvullende leermiddelen die leerkrachten ondersteunen met gratis, gemakkelijk te volgen STEM-lessen en -activiteiten. Alle 123 STEM Labs zijn ontworpen als uw online docentenhandleiding, en educatieve ondersteuning is ingebed in elke les, zodat u snel aan de slag kunt en u kunt concentreren op het faciliteren van boeiende, praktische activiteiten met uw leerlingen.

123 Leraar


Achtergrond informatie

Eenheid Achtergrond

Eenheid Achtergrond

De Achtergrondinformatie in het Unitoverzicht biedt docenten aanvullende informatie over de concepten en onderwerpen die in de Labs worden onderzocht. Ook biedt iedere paragraaf inzicht in hoe de activiteiten aan deze concepten kunnen worden gekoppeld. Deze informatie is bedoeld om docenten relevante informatie te geven om Lab-activiteiten te verbinden met grotere inhoudsgebieden, en om mogelijk vervolgvragen van studenten in de Labs te beantwoorden.

De afbeelding toont de achtergrond van de rollenspelroboteenheid.Bekijk dit voorbeeld in de context van de VEX 123 Role Play Robot Unit.

Alternatieve codeermethode

Alternatieve codeermethoden

In de achtergrondinformatie van elke eenheid is een sectie ‘Alternatieve codeermethoden’ opgenomen. Hoewel elke Unit is geschreven voor een van de 123 codeermethoden (Touch, Coder, VEXcode 123), kunnen de meeste worden aangepast om andere methoden te gebruiken om de Lab-activiteiten uit te voeren.

Dit kan nuttig zijn bij het differentiëren van de instructie, en stelt u ook in staat de natuurlijke voortgang te zien terwijl u en uw leerlingen groeien met de VEX 123.

De afbeelding toont het gedeelte Alternatieve codeermethoden uit de Achtergrond van de rollenspelroboteenheid. Bekijk dit voorbeeld in de context van de VEX 123 Role Play Robot Unit. 'Pas dit apparaat aan om een ​​alternatieve codeermethode te gebruiken' staat onderaan de achtergrondpagina.


Pacinggids

Eenheidstimulatiegids

Gids voor eenheidstimulatie

De Pacinggids is te vinden in het Unitoverzicht en biedt informatie over wat, hoe en wanneer inhoud voor elk Lab moet worden onderwezen. Voor een gedetailleerder overzicht van hoe u de Pacing Guide kunt gebruiken om aan de behoeften van u en uw klas te voldoen, bekijkt u dit artikel uit de VEX-bibliotheek.

De afbeelding toont de tempogids voor de rollenspelroboteenheid.Bekijk dit voorbeeld in de context van de VEX 123 Role Play Robot Unit.

Voorbeeld van een pacinggids

Voorproefje van Labactiviteiten

De Pacing Guide geeft een overzicht van hoe lang elke sectie van het Lab ongeveer zou moeten duren, waarbij de totale Lab-tijd ongeveer 40 minuten bedraagt. De Pacing Guide toont ook de concepten die in elke sectie worden onderwezen (Engage, Play en Share), legt uit hoe de sectie wordt gegeven en identificeert alle materialen die nodig zijn.

De afbeelding toont de tempogids voor de rollenspelroboteenheid. Bekijk dit voorbeeld in de context van de VEX 123 Role Play Robot Unit.

123 cumulatieve pacinggids

Cumulatieve Pacing Gids

Naast de Pacinggidsen die in elke 123 STEM Lab-eenheden worden geleverd, wordt er ook een Cumulatieve Pacinggids verstrekt om u op één plek een glimp te geven van alle 123 STEM Lab-eenheden en op elkaar afgestemde activiteiten. Dit is handig bij het plannen van de manier waarop u 123 STEM Labs in uw lesprogramma kunt opnemen. Bekijk hierde cumulatieve stimulatiegids .

Dit document is een Google-spreadsheet, waardoor u uw eigen kopie van het werkblad kunt maken en deze kunt bewerken om aan de behoeften van u en uw klas te voldoen. Bekijk de artikelen over het aanpassen van bronnen voor Google Drive of Microsoft Office voor meer informatie over het bewerken van dit blad.


 

Keuze bord

Eenheidskeuzebord

Eenheidskeuzebord

Het Keuzebord in het Unitoverzicht biedt een selectie activiteiten waarmee leerlingen hun stem en keuze binnen hun leerproces kunnen laten zien. De stem en keuze van studenten is een manier om studenten bij het leerproces te betrekken door hen in staat te stellen zelfsturend te zijn en eigenaarschap te hebben over hun leerproces. Door leerlingen een keuze te laten maken in hun leerproces, krijgen ze de kans hun eigen interessegebieden te verkennen.

De afbeelding toont de pagina Keuzebord in het Overzicht van de Rollenspelroboteenheid.Bekijk dit voorbeeld in de context van de VEX 123 Role Play Robot Unit.

Voorbeeld keuzebord

Voorbeeld keuzebord

Het Keuzebord is studentgericht en omvat zes activiteiten die door studenten zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Het Keuzebord kan door de docent op meerdere manieren gebruikt worden om:

  • Betrek leerlingen die vroeg klaar zijn
  • Beoordeel wat leerlingen op verschillende punten in de unit hebben geleerd
  • Verleng de eenheid of les
  • Laat leerlingen hun leerresultaten weergeven in de sectie Delen

Het Keuzebord is bedoeld om inhoud aan te bieden die kan worden toegevoegd aan het bestaande Keuzebord van het klaslokaal of aan een prikbord in het klaslokaal.

De afbeelding toont het keuzebord voor de rollenspelroboteenheid.Bekijk dit voorbeeld in de context van de VEX 123 Role Play Robot Unit.


 

Brief naar huis

Eenheidsbrief naar huis

Eenheidsbrief Thuis

In elk VEX 123 STEM Lab Unit Overzicht vindt u een brief naar huis. Het doel van deze brief is dat uw klasbegeleiders een gedetailleerde en inhoudelijke gids ontvangen over wat de leerlingen leren en creëren bij het gebruik van de VEX 123 in de klas. Om toegang te krijgen tot de Letter Home, selecteert u ‘Bewerkbare Letter Home’ onderaan de pagina.

De afbeelding toont de Letter Home-pagina in het Overzicht van de rollenspelroboteenheid.Bekijk dit voorbeeld in de context van de VEX 123 Role Play Robot Unit.

Brief naar huis document

Brief Home Google Doc

De brief naar huis is gemakkelijk toegankelijk in een bewerkbaar formaat, zodat u deze kunt kopiëren en personaliseren, zodat deze het beste aansluit bij de behoeften van uw klasgemeenschap.

Dit document is een Google-document, waardoor u uw eigen kopie van het document kunt maken en het kunt bewerken om aan de behoeften van u en uw klas te voldoen. Bekijk de artikelen over het aanpassen van bronnen voor Google Drive of Microsoft Office voor meer informatie over het bewerken van dit document.


 

Afstemming van normen

Doelen en normen

Sectie Doelen en Normen

STEM Lab Units en Labs zijn afgestemd op de standaarden van NGSS, CSTA, ISTE en Common Core Math/ELA. De normen die aan bod komen, worden geïdentificeerd in de sectie Doelen en normen van het Lab.

De afbeelding toont de bovenkant van de pagina Doelen en normen voor het Rollenspel Robot Lab 1 - Act Happy.Bekijk dit voorbeeld in de context van de VEX 123 Role Play Robot Unit.

Aansluiting op standaarden

Verbindingen met standaarden

STEM Lab Units en Labs zijn afgestemd op de standaarden van NGSS, CSTA, ISTE en Common Core Math/ELA. De normen die aan bod komen, worden geïdentificeerd in de sectie Doelen en normen van het Lab.

De afbeelding toont de verbinding met standaarden voor het rollenspel Robot Lab 1 - Act Happy.Bekijk dit voorbeeld in de context van de VEX 123 Role Play Robot Unit. De verbindingen met standaarden bevinden zich onderaan de pagina 'Doelen en standaarden'.

IFI-inhoudsnormen

VEX 123 Inhoudsnormen

Naast de verbinding met standaarden die in elke 123 STEM Labs en Units worden aangeboden, wordt er ook een Content Standards-document verstrekt om alle NGSS-, CSTA-, ISTE- en Common Core Math/ELA-inhoudsstandaarden te bekijken waaraan wordt voldaan in de 123 STEM Labs en Units in een plaats. Bekijk hier het document met inhoudsnormen .

Dit document is een Google-spreadsheet, waardoor u uw eigen kopie van het werkblad kunt maken en deze kunt bewerken om aan de behoeften van u en uw klas te voldoen. Bekijk de artikelen over het aanpassen van bronnen voor Google Drive of Microsoft Office voor meer informatie over het bewerken van dit blad.


 

Materiaallijsten

Laboratorium materialen

Laboratoriummateriaal nodig

Elk Lab bevat een lijst met benodigde materialen in de sectie Samenvatting. Dit is een uitgebreide gids met al het onderwijs- en studentengerichte materiaal dat nodig is om het Lab te implementeren. De naam van het materiaal, het doel van dat materiaal en de aanbevolen hoeveelheid van elk materiaal zijn opgenomen in deze sectie, dus er is geen giswerk over waarom en wanneer materialen nodig zullen zijn.

Hier zijn gekoppelde, studentgerichte documenten opgenomen, zoals de Lab 1 Image Slideshow. Deze links leiden naar bewerkbare Google Drive-documenten die ongewijzigd met studenten kunnen worden gedeeld of naar wens kunnen worden bewerkt.

De afbeelding toont de materialen die nodig zijn voor het Rollenspel Robot Lab 1 - Act Happy. Bekijk dit voorbeeld in de context van de VEX 123 Role Play Robot Unit.

Omgeving instellen

Omgeving instellen

De sectie Omgevingsinstellingen onder Benodigd materiaal op de overzichtspagina in een Lab laat zien hoe u materialen voor en tijdens het Lab organiseert en verspreidt, om ervoor te zorgen dat uw klasomgeving zo is ingericht dat het Lab met succes kan worden geïmplementeerd.

De afbeelding toont de omgevingsconfiguratie voor het Rollenspel Robot Lab 1 - Act Happy.Bekijk dit voorbeeld in de context van de VEX 123 Role Play Robot Unit.

Lijst met hoofdmaterialen

Lijst met hoofdmaterialen

Naast de sectie Lab-specifieke materialen die nodig zijn, bieden we een Master Materials List met alles wat nodig is voor uw klas om elk STEM-lab te implementeren. Dit kan handig zijn als u het 123 STEM Lab-curriculum als geheel bekijkt, of bij het plannen van materialen voor een opdracht voor meerdere Labs. Bekijk de lijst met mastermaterialen hier.

Dit document is een Google-spreadsheet, waardoor u uw eigen kopie van het werkblad kunt maken en deze kunt bewerken om aan de behoeften van u en uw klas te voldoen. Bekijk de artikelen over het aanpassen van bronnen voor Google Drive of Microsoft Office voor meer informatie over het bewerken van dit blad.


 

Afbeeldingen/animaties

Grafische animaties

Afbeeldingen en animaties

Elk STEM-lab toont afbeeldingen en animaties in het hele lab, waardoor studenten en docenten op één lijn zitten en gemakkelijk het gewenste resultaat van een les of uitdaging kunnen begrijpen. Alle afbeeldingen in de Labs staan ​​ook in de Image Slideshow, zodat ze met studenten kunnen worden gedeeld. Doordat zowel docenten als studenten visueel op dezelfde pagina kunnen staan, zorgen de VEX 123-animaties en afbeeldingen voor een eenvoudige implementatie van elk STEM-lab en elke activiteit.

De afbeelding laat zien waar een animatie zich bevindt op de pagina Rollenspel Robot Lab 1 - Act Happy Play.Bekijk dit voorbeeld in de context van de VEX 123 Role Play Robot Unit.

Diavoorstelling met afbeeldingen

Lab-diavoorstelling

Visuele hulpmiddelen worden geleverd via koppelingen naar bewerkbare diavoorstellingen met afbeeldingen die voor studenten kunnen worden geprojecteerd of afgedrukt. Diavoorstellingen met afbeeldingen bieden docenten middelen om leerlingen visuele representaties te laten zien en om achtergrondkennis op te bouwen. De Image Slideshows bevatten stilstaande beelden en/of animaties. Dit diadeck zorgt ervoor dat docenten en leerlingen op één lijn zitten door middel van begeleide visuele beelden. Links naar de diavoorstelling met afbeeldingen zijn te vinden in de sectie Benodigde materialen van het Lab.

De afbeelding toont een dia uit de Rollenspel Robot Lab 1 - Act Happy Image Slideshow. Bekijk deze diavoorstelling in de context van de VEX 123 Role Play Robot Unit.

Alle Lab Image-diavoorstellingen zijn Google Slides, waardoor u uw eigen kopie van de dia's kunt maken en deze kunt bewerken om aan de behoeften van u en uw klaslokaal te voldoen. Bekijk de artikelen over het aanpassen van bronnen voor Google Drive of Microsoft Office voor meer informatie over het bewerken van diavoorstellingen met afbeeldingen.


 

Instructiesteunen

We maken het gemakkelijk om mee te volgen en les te geven met STEM Labs. Elk Lab bevat aanvullend materiaal om te helpen bij de implementatie van het Lab, waaronder een woordenlijst, een sectie Handelingen & vraagt, een gids voor het oplossen van problemen voor docenten, en afbeeldingen en animaties voor visuele hulpmiddelen.

Woordenlijst

Woordenschatlijst

Met de woordenschatlijst in het Unitoverzicht kunnen docenten een gemeenschappelijke taal ontwikkelen voor het bespreken van de behandelde concepten en materialen die in de STEM-labs worden gebruikt. Inbegrepen zijn suggesties en strategieën om woordenschat in een reële context en op het hoogste niveau te implementeren. De Woordenschatlijst is niet bedoeld om leerlingen uit het hoofd te leren, maar meer nog om vertrouwd te raken met het gebruik van de woorden in de context van het Lab.

De afbeelding toont de woordenschat van de rollenspelroboteenheid.Bekijk dit voorbeeld in de context van de VEX 123 Role Play Robot Unit.

Handelingen en vragen

Handelt & vraagt

De Handelingen & Vragen in de sectie Engage van een Lab leiden een leraar door de introductie van het STEM-lab op een manier die authentieke verbindingen met leerlingen tot stand brengt. Het biedt een stapsgewijze analyse van de Hook, om docenten door een dynamisch gesprek te leiden en leerlingen op een leuke en toegankelijke manier te betrekken. Handelingen & Vraagt ​​helpt docenten zich gesteund te voelen bij het stellen van vraagstrategieën en bij het demonstreren en introduceren van STEM-onderwerpen.

De afbeelding toont de Acts & vraagt ​​van de pagina Rollenspel Robot Lab 1 - Act Happy Engage. Bekijk dit voorbeeld in de context van de VEX 123 Role Play Robot Unit.

Probleemoplossing voor docenten

Probleemoplossing voor docenten

Probleemoplossing voor docenten in de Engage-sectie van een Lab biedt tips en trucs van ervaren docenten die plaatsen in de STEM-labs hebben geïdentificeerd waar leerlingen mogelijk extra ondersteuning nodig hebben.

De afbeelding toont de probleemoplossing voor docenten van de pagina Rollenspel Robotlab 1 - Act Happy Engage.Bekijk dit voorbeeld in de context van de VEX 123 Role Play Robot Unit. De probleemoplossing voor docenten bevindt zich onderaan de Engage-pagina.


 

Aanvullende bronnen

123 Docentenportaal

Docentenportaal

Naast alle bronnen in dit artikel zijn er ook aanvullende bronnen beschikbaar. Deze omvatten VEX 123-activiteiten, evenals andere bronnen. Voor meer informatie over de VEX 123-activiteiten en hoe u ze kunt gebruiken in uw klasomgeving, bekijkt u dit artikel van de VEX-bibliotheek.

Zie de sectie ‘Lerarenbronnen in STEM Labs’ van het docentenportaal voor meer gedetailleerde informatie over de rijkdom aan materialen die u kunt gebruiken bij het plannen en implementeren van VEX123 STEM Labs voor uw klas.

De afbeelding toont het VEX 123 STEM Labs docentenportaal.Navigeer naar deze pagina en bekijk de aanvullende bronnen.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: