Coderen met de aanraaktoetsen op de 123 Robot

De 123 Robot kan worden gecodeerd met behulp van de aanraakknoppen aan de bovenkant van de robot. Dit artikel begeleidt u bij het gebruik van de touch-to-code-methode.


De 123-robot wakker maken

Schakel de 123 Robot in door de wielen over een oppervlak te duwen om de 123 Robot te "wekken". Het indicatielampje begint te pulseren en u hoort het opstartgeluid om aan te geven dat de 123 Robot is ingeschakeld en klaar is om te coderen.


De aanraakknoppen op de 123 Robot

Zodra de 123 Robot "wakker" is, kunt u beginnen met het coderen van een project met behulp van de aanraaktoetsen aan de bovenkant van de 123 Robot. Elke druk op de knop is een commando dat ervoor zorgt dat de 123 Robot dat gedrag uitvoert.

De knoppen komen als volgt overeen met opdrachten:

123-Robot_forward-button_1_.png

Druk op de Move -knop om de 123 Robot 1 robotlengte vooruit, of "stap" te laten rijden. Het indicatielampje brandt groenblauw en u hoort een klikgeluid wanneer u op deze knop drukt.

123-Robot_turn-right-button_1_.png

Druk op de knop Rechts om de 123 Robot 90 graden naar rechts te draaien. Het indicatielampje gaat roze branden en u hoort een klikgeluid wanneer u op deze knop drukt.

123-Robot_play-sound-button_1_.png

Druk op de knop Geluid om de 123 Robot een toetergeluid te laten spelen. Het indicatielampje brandt oranje en u hoort een klikgeluid wanneer u op deze knop drukt.

123-Robot_turn-left-button_1_.png

Druk op de Linker -knop om de 123 Robot 90 graden naar links te draaien. Het indicatielampje gaat blauw branden en u hoort een klikgeluid wanneer u op deze knop drukt.

123-Robot_start-button_1_.png

Druk op de knop Start om uw project te starten en laat de 123 Robot het gedrag uitvoeren dat u hebt gecodeerd, in de volgorde waarin u op de aanraaktoetsen hebt gedrukt. Het indicatielampje brandt geel en u hoort een klikgeluid wanneer de knop wordt ingedrukt.


Een project bouwen met behulp van aanraakknoppen

Screen_Shot_2021-01-27_at_3.29.12_PM.png

Wanneer u een project met aanraken om te coderen begint, knippert het indicatielampje groen om aan te geven dat er een project wordt gemaakt. Druk op de knoppen in de volgorde waarin u wilt dat de 123 Robot het project uitvoert.


Een project starten

Druk op de 'Start'-knop in het midden van de 123 Robot om het project te starten.

De 123 Robot zal een startgeluid afspelen wanneer een project begint. Wanneer de 123 Robot het project heeft voltooid, hoor je een voltooiingsgeluid. Bekijk de onderstaande animatie om een ​​project te zien dat de 123 Robot één ‘stap’ vooruit brengt.

Opmerking: de Start-knop blijft groen knipperen terwijl de 123 Robot aanstaat en bevat een project.


Toevoegen aan uw project

Om iets toe te voegen aan een project dat u bent begonnen, drukt u op extra knoppen. De 123 Robot zal doorgaan met het bouwen van een project totdat u het wist of de 123 Robot uitschakelt. Dit betekent dat u kunt aanraken om te coderen, uw project kunt testen en in kleine stappen kunt toevoegen. U kunt het indrukken van knoppen binnen een project echter niet wijzigen als ze eenmaal zijn gecodeerd. Om je project te wijzigen, moet je de 123 Robot schudden om het project te wissen en opnieuw te beginnen.


De 123-robot gebruiken op het 123-veld

1_button_press_equals_1_movment.png

Eén vierkant = 1 robotlengte

Het 123-veld bevat een reeks vierkanten. Elk vierkant op het veld is één robotlengte, wat overeenkomt met 1 "stap" van de aandrijfbewegingen van de 123 Robot. Door op de knop Verplaatsen te drukken, zal de 123 Robot 1 stap vooruit rijden, of één vierkant op de 123 Tegel, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

De pijlen en inkepingen op een rij zetten

line-up-123-robot3-2.png

Om ervoor te zorgen dat de 123 Robot in een rechte lijn rijdt, moet u de witte pijl aan de voorkant van de 123 Robot uitlijnen met de inkeping op de tegel wanneer u de 123 Robot op de tegel plaatst om een project te starten.


De 123-robot uitschakelen

Om de 123 Robot uit te schakelen, houdt u de 'Start'-knop 3 seconden ingedrukt. Het indicatielampje wordt eerst geel en u hoort een klikgeluid. Vervolgens gaat het indicatielampje uit en hoort u het uitschakelgeluid.

120x120.png

De 123 Robot wordt ook uitgeschakeld wanneer deze wordt aangesloten om op te laden, of als 123 Robot ongeveer 5 minuten inactief is. Wanneer dit gebeurt, hoort u het uitschakelgeluid. Om de 123 Robot weer aan te zetten, drukt u op om hem weer te wekken. U kunt de duur van de time-out voor inactiviteit instellen in de VEX Classroom-app.


Sequencing leren met de 123 Robot

codering-fundamentals_lab2_04.png

Een van de fundamentele vaardigheden die studenten oefenen elke keer dat ze een project maken, is sequencing. Een reeks is de specifieke volgorde waarin gedragingen worden uitgevoerd. Om een robot de gewenste actie te laten uitvoeren, moeten de gedragingen in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Neem de handeling van het rijden in een vierkant. Het klinkt eenvoudig, maar omvat een reeks van acht verschillende bewegingen, afwisselend rijden en draaien.

Als volwassenen zouden we die lijst met stappen waarschijnlijk in woorden opschrijven. Voor een pre-geletterde student, of iemand die net leert lezen, kan die handeling echter een ontmoedigende taak zijn. De knoppen op de 123 Robot nemen die barrière echter weg en stellen studenten in staat om gedrag te associëren met symbolen. Ze kunnen pijlen of gebaren gebruiken om hun volgorde uit te leggen en vervolgens op de knoppen drukken die bij die pijlen passen. Dit bereidt studenten voor om sequentieel en symbolisch te kunnen denken bij het plannen van hun code. Deze symbolische representatie ligt aan de basis van programmeertalen - die in wezen een reeks regels zijn waarin symbolen acties vertegenwoordigen. Door al op jonge leeftijd comfort en vertrouwen te krijgen met sequencing, worden studenten niet alleen voorbereid op toekomstige codeeruitdagingen, maar ook op vele andere leergebieden waar sequentie een rol speelt, van wiskunde tot geletterdheid tot sociale studies.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: