Coderkaarten worden gebruikt met de Coder om een 123 Robot te coderen. Elke codeerkaart vertegenwoordigt een opdracht en wanneer deze in de codeur wordt geplaatst, zal deze de 123 Robot instrueren om een gedrag te voltooien.

Er zijn zeven verschillende categorieën Coder-kaarten en elke categorie heeft een kleurcode. De categorieën zijn:

  • Beweging - De blauwe Bewegingskaarten rijden en draaien de 123 Robot.
  • Geluid - De roze geluidskaarten besturen de geluiden van de 123 Robot.
  • Looks - De paarse Looks-kaarten bepalen de kleur van het indicatielampje in het midden van de 123 Robot.
  • Controle - De oranje controlekaarten regelen de voortgang van het project en stellen de 123 Robot in staat om beslissingen te nemen.
  • Gebeurtenis - De rode gebeurteniskaarten starten of stoppen een 123-project.
  • Actie - De groene actiekaarten voeren een reeks bewegingen en geluiden uit van de 123 Robot.
  • Tijd - De grijze Tijdkaarten bepalen een gerichte hoeveelheid tijd voor de 123 Robot om te wachten tot de volgende actie is uitgevoerd .

Beweging

Kaart Gedrag Tel per kit
bewegingsaandrijving 1 123 Robot rijdt 1 robotlengte vooruit. 4
bewegingsaandrijving 2 123 Robot rijdt 2 robotlengtes vooruit. 1
bewegingsaandrijving 4 123 Robot rijdt 4 robotlengtes vooruit. 1
beweging linksaf 123 Robot draait 90 graden naar links. 4
beweging rechtsaf 123 Robot draait 90 graden naar rechts. 4
beweging willekeurig draaien 123 Robot zal een willekeurig aantal graden naar rechts of links draaien. 1
beweging omdraaien 123 Robot draait vanaf zijn startpositie 180 graden naar rechts. 1
bewegingsaandrijving tot object 123 Robot rijdt vooruit totdat de oogsensor een object detecteert. 1
motion drive tot crash 123 Robot rijdt vooruit totdat hij tegen een object of muur is gebotst. 1
beweging rijden tot lijn 123 Robot rijdt totdat hij een lijn detecteert op het oppervlak waarop hij rijdt. 1

Geluid

Kaart Gedrag Tel per kit
geluid spelen toeteren 123 Robot speelt een geluid dat lijkt op een autoclaxon. 1
geluid spelen deurbel 123 Robot speelt een geluid dat lijkt op een deurbel. 1
graag spelen crash 123 Robot zal een geluid afspelen dat lijkt op een botsing. 1
geluid willekeurig afspelen 123 Robot zal willekeurig een geluidseffect selecteren en afspelen. 1

Uiterlijk

Kaart Gedrag Tel per kit
ziet er paars uit Het indicatielampje in het midden van de 123 Robot zal paars oplichten. 1
ziet er groen uit Het indicatielampje in het midden van de 123 Robot zal groen oplichten. 1
ziet er blauw uit Het indicatielampje in het midden van de 123 Robot zal blauw oplichten. 1
ziet er glimmend uit Het indicatielampje in het midden van de 123 Robot zal geen kleur oplichten. 1

Controle

Kaart Gedrag Tel per kit
controle als object Gebruikt de oogsensor om te controleren of er een object direct ervoor wordt gedetecteerd. 1
controle als er geen object Gebruikt de oogsensor om te controleren of er geen object direct voor wordt gedetecteerd. 1
controle als rood Gebruikt de oogsensor om te controleren of de kleur rood wordt gedetecteerd. 1
controle indien groen Gebruikt de oogsensor om te controleren of de kleur groen wordt gedetecteerd. 1
controle als blauw Gebruikt de oogsensor om te controleren of de kleur blauw wordt gedetecteerd. 1
controle als helder Gebruikt de oogsensor om te controleren of fel omgevingslicht of een helder object wordt gedetecteerd. 1
controle als het donker is Gebruikt de oogsensor om te controleren of er geen omgevingslicht of een donker object wordt gedetecteerd. 1
controle als de juiste knop Controleert of de rechterknop op de 123 Robot is ingedrukt. 1
controle als linker knop Controleert of de linkerknop op de 123 Robot is ingedrukt. 1
controle als verplaatsingsknop Controleert of de verplaatsingsknop op de 123 Robot is ingedrukt. 1
controle als geluidsknop Controleert of de geluidsknop op de 123 Robot is ingedrukt. 1
controle als crash Controleert of de 123 Robot een object tegenkomt. 1
controle anders Gebruikt in combinatie met een 'Als' Coder-kaart. De codeerkaart 'Anders' zal codeerkaarten uitvoeren onder de kaart 'Anders' als niet aan de voorwaarde van de codeerkaart 'Als' wordt voldaan. 1
controle einde als Beëindigt een reeks 'Als' en 'Anders' codeerkaarten. 1

Evenement

Kaart Gedrag Tel per kit
evenement bij start 123 Start het project wanneer de 'Start'-knop op de Coder wordt ingedrukt. 1
evenement ga naar start De coder keert terug naar de codeerkaart 'When Start 123' en gaat verder met het uitvoeren van het project. 1
evenement stop Stopt en beëindigt het project. Alle kaarten die volgen op de 'Stop'-kaart zullen niet worden uitgevoerd. 1

Actie

Kaart Gedrag Tel per kit
actie doe blij 123 Robot draait 360 graden naar rechts en speelt een lachend geluid om een gelukkig gedrag na te bootsen. 1
actie treurig 123 Robot rijdt achteruit, draait naar links en dan naar rechts, speelt een 'uh oh'-geluid en rijdt dan vooruit om een droevig gedrag na te bootsen. 1
actie doe gek 123 Robot draait naar links in een cirkel en draait vervolgens naar rechts in een cirkel, terwijl hij een 'loopy' geluid speelt om gek gedrag na te bootsen. 1

Tijd

Kaart Gedrag Tel per kit
tijd wacht 1 seconde 123 Robot wacht een seconde voordat hij doorgaat naar de volgende codeerkaart in het project. 1
tijd wacht 2 seconden 123 Robot wacht twee seconden voordat hij doorgaat naar de volgende codeerkaart in het project. 1
tijd wacht 4 seconden 123 Robot wacht vier seconden voordat hij doorgaat naar de volgende codeerkaart in het project. 1

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: