De VEX V5 Workcell configureren in VEXcode V5

Gebruikersprogramma's moeten kunnen interageren met de inputs en outputs van een robotwerkcel. Dit wordt gedaan door de apparaten binnen een applicatie te configureren. VEXcode V5 gebruikt de Robotconfiguratie om de VEX V5 Workcell-apparaten binnen een project te configureren.

Wanneer u begint met het coderen van de V5 Workcell met VEXcode V5, zullen blokken uit de categorie 'Arm' niet in de Toolbox verschijnen totdat het 'ARM'-apparaat is toegevoegd aan de Robotconfiguratie.

Blocks_from_arm_category.png

Dit artikel bevat:

  • Het 'ARM'-apparaat toevoegen
  • De naam van het 'ARM'-apparaat wijzigen
  • Het 'ARM'-apparaat verwijderen

Het 'ARM'-apparaat toevoegen

Om het ‘ARM’-apparaat toe te voegen aan de robotconfiguratie, volgt u de volgende stappen:

VEXcode_V5.jpg

Start VEXcode V5.

device_button.jpg

Selecteer de knop Robotconfiguratie om het venster Apparaten te openen.

add_a_device.jpg

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

arm.jpg

Selecteer 'ARM.'

Arm_config.png

De ‘Armconfiguratie’ verschijnt. Dit is een lijst van de gewrichten op de arm en de bijbehorende poorten.

Klaar.jpg

Selecteer 'Gereed'.

ineenstorting.jpg

Vouw het venster Apparaten samen door de pijl te selecteren.

hl.jpg

Je ziet nu blokken uit de categorie ‘Arm’ in de Toolbox.


De naam van het 'ARM'-apparaat wijzigen

RoboticsArm1.jpg

U kunt de naam van het apparaat wijzigen door de naam te wijzigen in het tekstvak bovenaan het scherm 'Armconfiguratie'. De nieuwe naam moet voldoen aan het -naamgevingsprotocol. Als u een ongeldige naam selecteert, wordt het tekstvak rood gemarkeerd om aan te geven. Nadat de naam van het apparaat is gewijzigd, selecteert u 'Gereed' om de apparaatwijzigingen in de configuratie door te voeren.

Change_block_name.png

Als u de naam wijzigt van het apparaat dat al in uw project wordt gebruikt, moet u de naam van het apparaat in het blok bijwerken naar de nieuwe naam met behulp van de vervolgkeuzelijst.


Het 'ARM'-apparaat verwijderen

Arm_device.png

Zodra een apparaat is toegevoegd aan de Robotconfiguratie, kan het worden verwijderd. Selecteer eerst het apparaat dat u wilt verwijderen in het venster Apparaten.

Verwijder.png

Selecteer vervolgens de optie 'Verwijderen' onder aan het scherm 'Armconfiguratie'.

Opmerking: als u een apparaat verwijdert dat al in uw project wordt gebruikt, genereert uw project een fout als u probeer het te downloaden totdat je ook de blokken verwijdert die het verwijderde apparaat gebruikten.

Voor meer informatie over het configureren van apparaten in VEXcode V5, bekijk deze artikelen uit de VEX Knowledge Base.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: