De 123 Robot bevat veel sensoren, waaronder een Oogsensor. De oogsensor op de 123 Robot kan worden gecodeerd met VEXcode 123.

VEXcode_123.jpeg


De oogsensor op de 123 Robot

eye-sensor-callout.png

De 123 Robot heeft een oogsensor aan de voorkant die kan detecteren of er een object aanwezig is, evenals kleur (rood, groen of blauw).


VEXcode 123 Blokken gebruikt met de oogsensor

Blokkades voor objectaanwezigheid detecteren

Object_aanwezigheid.png

De blokken [Rijden tot] en <Found object> geven aan of de oogsensor zich dicht bij een object bevindt of niet.

<Detects color> blok

_Detects_color__block.png

Het <Detects color> -blok meldt of de oogsensor de opgegeven kleur detecteert.

(Helderheid van) blok

_Brightness_of__block.png

Het blok (Helderheid van) geeft het helderheidsniveau weer als een percentage. Dit kan worden gebruikt om onderscheid te maken tussen lichte en donkere objecten en omgevingen.

(Tint van) blok

_Hue_of__block.png

Het blok (Hue of) rapporteert een tintkleurwaarde van een object. Dit kan handig zijn bij het bepalen van de kleuren van verschillende objecten.

vex-rainbow-circle-graphic_2.jpg

Het blok (Hue of) meldt een tintwaarde tussen 0 - 359 graden.


Veelvoorkomend gebruik van de oogsensor

De Oogsensor op de 123 Robot kan op vele manieren worden gebruikt. De 123 Robot kan de oogsensor gebruiken om een reeks gedragingen te initiëren wanneer hij zich op de juiste plaats bevindt om dit te doen. De 123 Robot kan bijvoorbeeld vooruit rijden totdat hij detecteert dat hij zich in de buurt van een object bevindt, zoals een muur of een andere 123 Robot, en vervolgens omdraaien om er niet tegenaan te botsen.

De 123 Robot kan beslissingen nemen afhankelijk van of de oogsensor een blauw object detecteert. Dit is handig als u wilt dat de 123 Robot naar een specifiek gekleurd object rijdt, de kleur van objecten detecteert wanneer ze langs de sensor gaan, of een bepaald gedrag uitvoert zodra een kleur wordt gedetecteerd. In dit voorbeeld, als de Oogsensor een blauw object detecteert, zal de 123 Robot naar rechts draaien. Als de oogsensor niet een blauw object detecteert, draait de 123 Robot naar links.

De 123 Robot kan beslissingen nemen afhankelijk van of de oogsensor een helder of donker object detecteert. In dit voorbeeld, als de Oogsensor een helder object detecteert, zal de 123 Robot naar rechts draaien. Als de oogsensor geen detecteert een helder object, zal de 123 Robot naar links draaien.

_Hue_of__monitor_console.png

De 123 Robot kan ook de tintkleurwaarde van verschillende objecten rapporteren. In dit voorbeeld wordt de tintwaarde van een groene 123 Robot gerapporteerd. De Monitor Console kan worden gebruikt om de tintwaarde in realtime te zien veranderen, wanneer het selectievakje naast het blok (Hue of) is geselecteerd.

green_robot_hue.png

De waarde kan dan worden vergeleken met de kleurtoongrafiek.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: