De VEX GO LED-bumper wordt gebruikt om fysiek contact te detecteren en kleuren weer te geven.

GO_Brain-Bumper.png

Het volgende artikel gaat over:

  • Hoe de LED-bumper wordt gebruikt
  • Voorbeeldproject LED-bumperkleur
  • Voorbeeldproject object detecteren

Opmerking: In dit artikel gebruiken de voorbeeldprojecten de Code Base - LED Bumper Top GO Build.


Hoe de LED-bumper wordt gebruikt

De LED-bumper wordt gebruikt om fysiek contact te detecteren en kleuren weer te geven. Wanneer de LED-bumper wordt ingedrukt, kan deze worden gebruikt om een gedrag te activeren. De LED-bumper kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de aandrijflijn te starten of te stoppen wanneer deze wordt ingedrukt.

CodeBase_Lab_3_-_PushToStart.png

Het blok <Pressing bumper> wordt gebruikt om te bepalen of de LED-bumper is ingedrukt.

_Druk op_bumper__block.png

Of om een bepaalde kleur weer te geven. De kleuren die de LED-bumper kan weergeven zijn: uit, groen en rood.

GO_Bumper-Colors.png

Het blok [Set bumper color] wordt gebruikt om de LED Bumper op een bepaalde kleur in te stellen.

_Set_bumper_color__block.png


Voorbeeldproject LED-bumperkleur

De onderstaande code stelt de kleur van de LED-bumper in op groen als erop wordt gedrukt, en anders op rood.

LED_Bumper_Color_project.png


Voorbeeldproject object detecteren

De onderstaande code drijft de Code Base weg van een object zodra de LED-bumper wordt ingedrukt.

Detect_Object_example.png

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: