Schakelen tussen VEX GO Brain Connections in VEXcode GO

Zodra uw apparaat is verbonden met een GO Brain, is het eenvoudig om de Brain-verbinding om te schakelen om uw apparaat te verbinden met een andere Brain met behulp van VEXcode GO.

Voor de toepassing van dit artikel wordt eerst een apparaat getoond dat is verbonden met Robot 1. Vervolgens wordt de verbinding verbroken om het apparaat met Robot 2 te verbinden.


Loskoppelen van een brein

Verbonden_callout.jpeg

Zorg er eerst voor dat een Brain is aangesloten op uw apparaat in VEXcode GO door het Brain-pictogram in de werkbalk te selecteren.  

De knop bovenop de Brain knippert groen wanneer deze is aangesloten op een apparaat.

Select_disconnect.jpeg

Om het apparaat los te koppelen van Robot 1 selecteert u 'Verbinding verbreken'.

Geen_verbinding.jpeg

De status meldt nu dat er geen Brain is aangesloten.

GO_Brain-PowerOnCallout.png

De knop bovenop de Brain blijft ononderbroken groen wanneer deze is ingeschakeld, maar niet is aangesloten op een apparaat.


Verbinding maken met een nieuw brein

Select_connect.jpeg

Om het apparaat te verbinden met een nieuwe Brain, selecteer je 'Verbinden'.

Beschikbare_Brains.jpeg

Er verschijnt een lijst met beschikbare Hersenen binnen bereik.

New_Brain_select.jpeg

Kies een nieuw brein en selecteer vervolgens 'Verbinden'.

Status_verbinden.jpeg

De status geeft aan dat de nieuwe Brain verbinding maakt.

Robot_2_connected.jpeg

Zodra de verbinding is voltooid, wordt de status gerapporteerd als verbonden.

De knop bovenop de Brain knippert groen wanneer deze is aangesloten op een apparaat.


Wanneer VEXcode GO aan het 'zoeken' is

Connecting_Robot_1_callout.jpeg

Als een apparaat is verbonden met een Brain en de Brain is uitgeschakeld of niet meer binnen bereik is, wordt het Brain Status-pictogram in de werkbalk oranje om aan te geven dat VEXcode GO naar de Brain aan het 'zoeken' is.

Verbonden.jpeg

Zodra de Brain weer is ingeschakeld of weer binnen bereik is, maakt het apparaat automatisch verbinding met de Brain.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: