Waar de normen worden bereikt - Normen voor de grondbeginselen van informatica

gebruik-vexcode-vr.jpg

De VEX Computer Science Fundamentals Course bevat een afstemming op de CSTA-normen. Deze kunnen helpen om de les te kaderen terwijl deze wordt uitgevoerd. Deze afstemming van standaarden maakt het gemakkelijk om te zien wat je onderwijst en waar in het Lab die vaardigheden worden onderwezen. Alle doelstellingen en activiteiten zijn afgestemd op de vastgestelde normen. Bekijk de volgende lijst met basisprincipes van computerwetenschappen waar normen worden bereikt.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: