Waar de normen worden bereikt - Normen voor de grondbeginselen van computerwetenschappen

met behulp van-vexcode-vr.jpg

De VEX Computer Science Fundamentals-cursus omvat een afstemming op CSTA-normen. Deze kunnen helpen om de les in kaart te brengen terwijl deze wordt geïmplementeerd. Deze afstemming van standaarden maakt het gemakkelijk om te zien wat u onderwijst en waar in het Lab die vaardigheden worden onderwezen. Alle doelstellingen en activiteiten sluiten aan bij de geïdentificeerde normen. Bekijk de volgende lijst met basisprincipes van computerwetenschappen waarbij normen worden bereikt.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: