Een VEX GO-codebasis configureren

Wanneer u begint met het maken van een project in VEXcode GO, verschijnen blokken uit de categorieën Aandrijflijn en Sensing pas in de Toolbox als er een Code Base is geconfigureerd.

U kunt slechts één build per project configureren.


Een codebasis toevoegen

Apparatenknop

Om een Code Base te configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.

add_device.jpeg

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

Select_the_Code_Base.jpeg

Selecteer 'CODE BASIS.'

Port_config.jpeg

Zodra de Code Base is geselecteerd, verschijnt een lijst met poorten. Controleer of alle toegewezen poorten overeenkomen met uw voltooide build.

Klaar.jpeg

Selecteer ‘KLAAR’ om de configuratie te voltooien of ‘ANNULEREN’ om terug te keren naar het menu Apparaten.

Opmerking: als u 'Annuleren' selecteert, wordt de Code Base-configuratie gesloten en gaat u terug naar het venster Apparaten zonder dat er apparaten zijn geconfigureerd .

drivetrain_blocks.png

Nu de Code Base is geconfigureerd, verschijnen blokken uit de categorieën Aandrijving en Sensing in de Toolbox.


Een codebasis verwijderen

Verwijder.jpeg

Een Code Base kan ook worden verwijderd door de optie ‘VERWIJDEREN’ onderaan het scherm te selecteren.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: