Hier zijn enkele basismanieren om notities in projecten te beheren:


Een notitie toevoegen aan een project

Add_note.png

Houd ergens in de werkruimte lang ingedrukt en selecteer 'Notitie toevoegen'.

Type_text.png

Typ vervolgens tekst, cijfers of symbolen in de notitie.

  • Druk op 'Return' om een notitie met meerdere regels te schrijven.
  • Selecteer ergens in de werkruimte wanneer de notitie is voltooid.

Notities samenvouwen

Top_arrow.png

U kunt een notitie samenvouwen door de pijl-omlaag in de bovenmarge te selecteren.

Collapsed_note.png 

Dit zal de notitie samenvouwen.


Notities verplaatsen

margin_of_note.png

U kunt een notitie verplaatsen door de bovenmarge te selecteren en deze te slepen.


Notities verwijderen

Delete_note.png

U kunt elke notitie verwijderen door de 'X' in de rechterbovenhoek van de notitie te selecteren.

Delete_menu.png 

U kunt een notitie ook verwijderen door er lang op te drukken en 'Verwijderen' te selecteren.


Notities dupliceren

Duplicate_menu.png

U kunt een notitie dupliceren door er lang op te drukken en 'Dupliceren' te selecteren.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus