Hier zijn enkele basismanieren om notities in projecten te beheren:


Een notitie toevoegen aan een project

Add_note.png

Houd ergens in de werkruimte lang ingedrukt en selecteer 'Notitie toevoegen'.

Type_text.png

Typ vervolgens tekst, cijfers of symbolen in de notitie.

  • Druk op 'Return' om een notitie met meerdere regels te schrijven.
  • Selecteer ergens in de werkruimte wanneer de notitie is voltooid.

Notities samenvouwen

Top_arrow.png

U kunt een notitie samenvouwen door de pijl-omlaag in de bovenmarge te selecteren.

Collapsed_note.png 

Dit zal de notitie samenvouwen.


Notities verplaatsen

margin_of_note.png

U kunt een notitie verplaatsen door de bovenmarge te selecteren en deze te slepen.


Notities verwijderen

Delete_note.png

U kunt elke notitie verwijderen door de 'X' in de rechterbovenhoek van de notitie te selecteren.

Delete_menu.png 

U kunt een notitie ook verwijderen door er lang op te drukken en 'Verwijderen' te selecteren.


Notities dupliceren

Duplicate_menu.png

U kunt een notitie dupliceren door er lang op te drukken en 'Dupliceren' te selecteren.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: