Een VEXcode IQ C++-project openen op een Chromebook

Gebruikers kunnen op verschillende manieren een project openen in VEXcode IQ:

  • Een bestaand project openen
  • Een voorbeeld openen

Een bestaand project openen

Bestandsmenu openen

Open een bestaand project door 'Open' te selecteren in het menu Bestand.

Snelheden wijzigen

Het bestandsvenster van uw apparaat wordt geopend. Selecteer de locatie waar u uw bestand hebt opgeslagen. Merk op dat VEXcode IQ C++ projecten de .iqcpp extensie hebben. Selecteer vervolgens het gewenste .iqcpp projectbestand.

Veranderende snelheden open

Selecteer openen.

Project geopend

Uw project wordt geopend in VEXcode IQ.


Een voorbeeldproject openen

Bestandsmenu

Open het menu Bestand en selecteer 'Voorbeelden openen'.

Voorbeelden in VEXcode IQ

Selecteer vervolgens een voorbeeldproject om het te openen.

Opmerking: bij het openen van een project verschijnt een prompt met de vraag om op te slaan als het huidige project nog niet is opgeslagen.

Voor meer informatie over voorbeeldprojecten kunt u het artikel C++-voorbeeldprojecten en -sjablonen gebruiken in het VEX-bibliotheek.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: