Wanneer u in VEXcode IQ werkt, is het belangrijk om te begrijpen hoe u een C++-project op een macOS-apparaat kunt opslaan.

Het artikel zal gaan over:

  • 'Opslaan' gebruiken
  • 'Opslaan als' gebruiken

'Opslaan' gebruiken

Projectnaam Venster

Het opslaan van een VEXcode IQ C++ project is eenvoudig. Selecteer eerst het projectnaamvenster.

Collage opslaan

Er wordt een dialoogvenster Opslaan geopend. Geef uw project een naam door in het dialoogvenster Opslaan van uw apparaat te typen.

Opmerking: let op de .iqcpp bestandsextensie achter de bestandsnaam. Alle VEXcode IQ C++-bestanden hebben deze bestandsextensie.

Bestemming opslaan

Selecteer de bestemming, zoals de map Downloads.

Selecteer opslaan

Selecteer vervolgens 'Opslaan'.

Download map

Het bestand wordt opgeslagen op de gekozen bestemming op uw apparaat. Alle VEXcode IQ C++ projecten zijn herkenbaar aan hun .iqcpp extensie.

Naam geüpdatet

De bijgewerkte projectnaam zal zichtbaar zijn in het projectnaamvenster.

Opgeslagen icoon

Zodra een project is opgeslagen, slaat VEXcode IQ automatisch alle wijzigingen in een project op.

Opmerking: wanneer er een niet-opgeslagen project is, zal VEXcode IQ gebruikers vragen hun werk op te slaan als de gebruiker probeert om:

  • Sluit VEXcode IQ
  • Een nieuw project maken
  • Open een ander project
  • Een project downloaden naar de IQ Brain

'Opslaan als' gebruiken

opslaan als

U kunt ook de optie 'Opslaan als' in het menu Bestand gebruiken om een kopie te maken van een project onder een andere naam of op een andere locatie.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: