Een nieuw Blocks-project wordt geopend wanneer u VEXcode IQ start, maar u kunt eenvoudig een nieuw C++-project maken zodra VEXcode IQ is geopend.


Een nieuw C++-project maken

VEXcode IQ-pictogram

Start VEXcode IQ

Standaardinstelling

VEXcode IQ wordt geopend met het eerste project in de modus Blokken-editor.

Nieuwe tekst indienen

Om een C++-project te maken, opent u het menu Bestand en selecteert u 'Nieuw tekstproject'.

C-modus:

VEXcode IQ schakelt over naar de C++-editormodus en laadt een standaard leeg project.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: