De V5 Brain aansluiten op een computer via USB

Om de V5 Brain te programmeren, moet er een succesvolle verbinding tot stand worden gebracht tussen de V5 Brain en een apparaat via een Micro-USB-kabel.

BrainConnectUSB

Het volgende artikel gaat over:

 • De componenten verzamelen
 • Componenten aansluiten

De componenten verzamelen

Verzamel de benodigde componenten

 • Een werkende Micro-USB-kabel
 • V5 Hersenen
 • V5 Batterij
 • V5 batterijkabel
 • Windows-, Mac- of Chromebook-computer

Componenten aansluiten

Stap 1: Sluit de V5-batterij aan op de V5 Brain

 • Verbind de V5 Brain met de V5 Battery met behulp van de batterijkabel. Zorg ervoor dat de verbinding veilig is.

  v5batterij

Stap 2: Sluit de Micro-USB-kabel aan op de V5 Brain

 • Sluit de V5 Brain aan op een apparaat met behulp van de Micro-USB-kabel.
 • Zorg ervoor dat de V5 Brain is aangesloten op een opgeladen V5-batterij en is ingeschakeld.

  stap 2

Stap 3: Sluit de micro-USB-kabel aan op een apparaat

 • Sluit het andere uiteinde van de micro-USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.

  BrainConnectUSB

Stap 4: Bevestig een succesvolle verbinding

 • Een succesvolle verbinding wordt bevestigd wanneer het Brain Status Icon in de Toolbar groen is.

  hersenen groen bevestigen

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: