De functie Project Stepping biedt de gebruiker belangrijke visuele aanwijzingen die helpen bij het oplossen van problemen of een beter begrip van de projectstroom. Wanneer een project wordt uitgevoerd, werkt de VR-robot volgens de instructies, maar het is misschien niet zoals de gebruiker het bedoeld heeft. De mogelijkheid om de blokken stap voor stap te zien, geeft de gebruiker een beter beeld van welke blokken de fout kunnen veroorzaken.


Hoe de Project Stepping-functie te gebruiken

Stap knop

Selecteer de stapknop in de rechterbovenhoek van de VEXcode VR-werkbalk.

vooruit rijden

Eenmaal geselecteerd, verschijnt er een groene markering rond het blok "bij het starten" om aan te geven waar het programma begint, en beweegt dan onmiddellijk om het eerste blok in de stapel te markeren. De markering blijft op het eerste blok na "wanneer gestart" totdat de stapknop opnieuw wordt geselecteerd.

sla rechtsaf

Selecteer nogmaals de stapknop om het gemarkeerde blok uit te voeren. Nadat het blok is uitgevoerd, wordt het volgende blok gemarkeerd.

Blijf de stapknop gebruiken om het project blok voor blok te doorlopen.


Foutopsporing met de Project Stepping-functie

blokken

De functie Project Stepping vertraagt de projectstroom en geeft onmiddellijke visuele feedback. Hierdoor kan de gebruiker het project blok voor blok doorlopen om gedrag te observeren en fouten te corrigeren.

In dit voorbeeld is het de bedoeling dat de VR-robot een vierkant tekent (rij 800 mm vooruit en draai 90 graden naar rechts, 4 keer om een vierkant te maken). Er zit echter een verkeerde wending in het project.

observeer fout

vergelijk code en speeltuin

Voer het project stap voor stap uit met de functie Project Stepping totdat een fout wordt opgemerkt.

blokken

blokken

Corrigeer de fout.

draai rechts groen

vierkant maken

Voer het project vervolgens opnieuw uit vanaf het begin met behulp van de functie Project Stepping. Herhaal dit proces totdat het project correct wordt uitgevoerd.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus