Een speelplaats is een virtuele ruimte voor uw VR-robot om te communiceren en te bewegen. VEXcode VR bevat tal van verschillende speeltuinen.

Het volgende artikel gaat over:


Hoe een speeltuin te starten

speelplaats

Een speeltuin is de virtuele ruimte waarin je VR-robot zich zal verplaatsen. Selecteer de knop "Playground" om de Playground te starten.

speelplaats

Nadat de knop "Playground" is geselecteerd, wordt het Playground-venster geopend.

speelplaats

De Playground wordt ook automatisch gestart wanneer de knop "Start" wordt geselecteerd.


Hoe een speeltuin te selecteren

Vervolgkeuzelijst speeltuin

Open het vervolgkeuzemenu Speeltuin om een nieuwe speeltuin te selecteren.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: