VEX Robotics, Inc. garandeert dat onze producten vrij zijn van fabricage-, materiaal- en fabricagefouten voor een periode van drie (3) maanden vanaf de datum van verzending.

Deze garantie dekt normaal gebruik zoals beschreven in de productdocumentatie en binnen de limieten zoals gespecificeerd in alle toepasselijke databladen.

Deze garantie dekt geen misbruik, verkeerd gebruik, onjuiste bedrading, wijzigingen, connectorschade of schade aan de robotconcurrentie.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus