Problemen oplossen met afsluitcode 2 op VEXcode Pro V5

Make-proces afgesloten met exit-code 2 is over het algemeen een compilatie-/buildfout. Het volgende artikel gaat over:

  • Hoe de maakfout op te lossen
  • Informatie van de uitgang

Hoe de maakfout 2 op te lossen:

  • Telkens wanneer u het maakproces ziet afgesloten met exit code 2 error, kunt u het logboek in de uitvoer lezen om te zien waar de fout zich in uw programma bevindt. De output kan informatie geven over het volgende:
    • In welke rij/kolom staat de fout in het bestand
    • Wat de oorzaak van de fout is?

Informatie uit de uitgang:

  • In welke rij/kolom staat de fout in het bestand

20-30.png

In het volgende voorbeeld geeft de uitvoer de informatie dat er een fout is op regel (rij) 20 kolom 30. Dit wordt weergegeven als, “20:30.”

Wat is de oorzaak van de fout...

geplakt_image_0_01_.png

De uitvoer geeft ook informatie over waarom de fout wordt weergegeven. Er ontbreekt een puntkomma na de uitdrukking "Brain.Screen.print ("Hallo")"

Opmerking: als u een oudere versie van de VEXcode Pro V5-toepassing gebruikt, stonden eerdere versies van VEXcode Pro V5 toe dat speciale tekens in de bestandsnaam of de projectnaam.