Problemen oplossen met afsluitcode 2 op VEXcode Pro V5

Make-proces afgesloten met exit-code 2 is over het algemeen een compilatie-/buildfout. Het volgende artikel gaat over:

  • Hoe de maakfout op te lossen
  • Informatie van de uitgang

Hoe de maakfout 2 op te lossen:

  • Telkens wanneer u het maakproces ziet afgesloten met exit code 2 error, kunt u het logboek in de uitvoer lezen om te zien waar de fout zich in uw programma bevindt. De output kan informatie geven over het volgende:
    • In welke rij/kolom staat de fout in het bestand
    • Wat de oorzaak van de fout is?

Informatie uit de uitgang:

  • In welke rij/kolom staat de fout in het bestand

20-30.png

In het volgende voorbeeld geeft de uitvoer de informatie dat er een fout is op regel (rij) 20 kolom 30. Dit wordt weergegeven als, “20:30.”

Wat is de oorzaak van de fout...

geplakt_image_0_01_.png

De uitvoer geeft ook informatie over waarom de fout wordt weergegeven. Er ontbreekt een puntkomma na de uitdrukking "Brain.Screen.print ("Hallo")"

Opmerking: als u een oudere versie van de VEXcode Pro V5-toepassing gebruikt, stonden eerdere versies van VEXcode Pro V5 toe dat speciale tekens in de bestandsnaam of de projectnaam.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus