Een 4-motorige aandrijflijn configureren (geen gyro) in VEXcode IQ (1e generatie)

VEX IQ (2e generatie) gebruiken? Zie dit artikel.

Wanneer u begint te programmeren met VEXcode IQ, verschijnen blokken uit de categorie Aandrijflijn niet in de Toolbox totdat een aandrijflijn is geconfigureerd.

U kunt slechts één aandrijflijn per project configureren.

Als u een aandrijflijn configureert met een gyrosensor, zie dit artikel. 

Dit artikel behandelt de volgende opties bij het configureren van een 4-motorige aandrijflijn zonder gyro:


Een aandrijflijn toevoegen

select_devices_icon.update.png

Om een aandrijflijn te configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.

VEXcode_IQ_-_dev_6QwLpuyG4p.png

Selecteer de generatie waarmee u werkt.

VEXcode_IQ_-_dev_v9vZZ2q9LM.png

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

VEXcode_IQ_-_dev_lBFsA7eKFm.png

Selecteer 'Aandrijflijn 4-motor'.

Opmerking: Voor het configureren van een 2-motorige aandrijflijn (geen Gyro), zie dit artikel.

drivetrain_4_motors_group_select.png

Selecteer op welke poorten de linkermotoren en rechtermotoren zijn aangesloten op de VEX IQ Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar.

drivetrain_4_motors_disabling_the_gyro.png

Schakel de Gyro uit door het vakje Gyro uit te vinken.

VEXcode_IQ_-_dev_la7JJLZ1YI.png

Nadat de aandrijflijn is geconfigureerd, selecteert u "Gereed" om het apparaat naar de configuratie te verzenden of "Annuleren" om terug te keren naar het menu Apparaten.

Opmerking: Als u 'Annuleren' selecteert, worden alle wijzigingen ongedaan gemaakt hebben aangebracht op het apparaat en zullen geen deel uitmaken van de configuratie.


De poortnummers van een aandrijflijn wijzigen

select_plug_icon.4wheel.png

U kunt de poortnummers voor de linkermotoren of rechtermotoren in de aandrijflijn wijzigen door het stekkerpictogram van het apparaat in de rechterbovenhoek van het scherm Opties te selecteren.

drivetrain_4_motors_changing_ports.png

Selecteer een andere poort op het scherm Poortselectie en het poortnummer wordt groen. Selecteer vervolgens Gereed om de wijziging in te dienen.


De wielmaat van een aandrijflijn wijzigen

set_wheelsize_4wheel.png

U kunt de wielmaat voor de aandrijflijn wijzigen door het vervolgkeuzemenu onder 'Wielmaat' te selecteren.


De spoorbreedte van een aandrijflijn wijzigen

set_track_width_4wheel.png

U kunt de grootte van de spoorbreedte voor de aandrijflijn wijzigen door de waarden in het nummervak in te voeren en door het vervolgkeuzemenu onder "Spoorbreedte" te selecteren. De spoorbreedte is de maat tussen het midden van het linker voorwiel tot het midden van het rechter voorwiel.


De wielbasis van de aandrijflijn wijzigen

set_wheelbase.4_wheel.png

U kunt de wielbasis voor de aandrijflijn wijzigen door de waarden in het nummervak in te voeren en door het vervolgkeuzemenu onder "Wielbasis" te selecteren. De wielbasis is de maat tussen het midden van het voorwiel en het midden van het achterwiel aan elke kant.


De overbrengingsverhouding van een aandrijflijn wijzigen

VEXcode_IQ_-_dev_WYHFd9bD24.png

U kunt de overbrengingsverhouding voor de aandrijflijn wijzigen door waarden in te voeren in de vakken "Input" en "Output".


Een aandrijflijn omkeren

VEXcode_IQ_-_dev_MlnPOX2Hkf.png

Het scherm Opties maakt het ook mogelijk om de rijrichting van de aandrijflijn om te keren.


Een aandrijflijn verwijderen

VEXcode_IQ_-_dev_Nz0bMiws2a.png

Een aandrijflijn kan worden verwijderd door de optie "Verwijderen" onder aan het scherm te selecteren.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: