Een 4-motorige aandrijflijn configureren (geen gyro) in VEXcode V5

Als u begint te programmeren met VEXcode V5, verschijnen de rij- en draaiblokken pas in de Toolbox als er een aandrijflijn is geconfigureerd.

U kunt slechts één aandrijflijn per project configureren.

Als u een aandrijflijn met een gyrosensor configureert, klikt u hier .

Hier zijn de verschillende opties bij het configureren van een 4-motorige aandrijflijn zonder gyro:

  • Een aandrijflijn toevoegen
  • De poortnummers van een aandrijflijn wijzigen
  • De wielmaat van een aandrijflijn wijzigen
  • De spoorbreedte van een aandrijflijn wijzigen
  • De wielbasis van een aandrijflijn wijzigen
  • De overbrengingsverhouding van een aandrijflijn wijzigen
  • Een aandrijflijn omkeren
  • Een aandrijflijn verwijderen
  • Een uitrustingspatroon vervangen

In dit artikel zijn de standaardwaarden in de aandrijflijninstellingen voor de VEX V5 Clawbot.


Een aandrijflijn toevoegen

roboconfigbutton.png

Om een aandrijflijn te configureren, selecteert u de knop Apparaten om het venster Apparaten te openen.

AddDevice.png

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

select4DTmotor.png

Selecteer 'Aandrijflijn 4-motor'.

poortselectie.png

Selecteer op welke poorten de linkermotoren en rechtermotoren zijn aangesloten op de VEX V5 Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar.

confignogyroselect.png

Selecteer "Geen Gyro" om de Gyro uit te schakelen.

NoGyroDone.png

Nadat de aandrijflijn is geconfigureerd, selecteert u "Gereed" om het apparaat naar de configuratie te verzenden of "Annuleren" om terug te keren naar het menu Apparaten.

Opmerking: Als u 'Annuleren' selecteert, worden alle wijzigingen ongedaan gemaakt hebben aangebracht op het apparaat en zullen geen deel uitmaken van de configuratie.


De poortnummers van een aandrijflijn wijzigen

PortNumberChange.png

U kunt de poortnummers voor de linkermotoren of rechtermotoren in de aandrijflijn wijzigen door het stekkerpictogram van het apparaat in de rechterbovenhoek van het scherm Opties te selecteren.

collageofroboconfig.png

Selecteer een andere poort op het scherm Poortselectie en het poortnummer wordt groen. Selecteer vervolgens "Gereed" om de wijziging door te geven.


De wielmaat van een aandrijflijn wijzigen

WheelSizeChange.png

U kunt de wielmaat voor de aandrijflijn wijzigen door het vervolgkeuzemenu onder 'Wielmaat' te selecteren.


De spoorbreedte van een aandrijflijn wijzigen

trackwidthinchmm.png

U kunt de grootte van de spoorbreedte voor de aandrijflijn wijzigen door de waarden in het nummervak in te voeren en door het vervolgkeuzemenu onder "Spoorbreedte" te selecteren. De spoorbreedte is de maat tussen het midden van het linker voorwiel tot het midden van het rechter voorwiel.


De wielbasis van een aandrijflijn wijzigen

Wheel_base.png

U kunt de grootte van de wielbasis voor de aandrijflijn wijzigen door de waarden in het nummervak in te voeren en door het vervolgkeuzemenu onder "Wielbasis" te selecteren. De wielbasis is de maat tussen de voor- en achteras.


De overbrengingsverhouding van een aandrijflijn wijzigen

NoGyroGearRatio.png

U kunt de overbrengingsverhouding voor de aandrijflijn wijzigen door waarden in te voeren in de vakken "Input" en "Output".


Een aandrijflijn omkeren

NoGyroReverseDrivetrain.png

Het scherm Opties maakt het ook mogelijk om de rijrichting van de aandrijflijn om te keren.


Een aandrijflijn verwijderen

verwijderenbottom.png

Een aandrijflijn kan ook worden verwijderd door de optie "Verwijderen" onder aan het scherm te selecteren.


Een uitrustingspatroon vervangen

NoGyroGearCartridge.png

In het scherm Opties kan ook de tandwielpatroon worden vervangen.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus