Een nieuw project maken in VEXcode Pro V5

Start VEXcode Pro V5

vd9peepL6w.png

Start VEXcode Pro V5 met behulp van de snelkoppeling op het bureaublad.

Open het dialoogvenster Nieuw project

Screen_Shot_2020-02-24_at_4.23.33_PM.png

Klik op het vervolgkeuzemenu Bestand en selecteer de knop Nieuw.

Geef het project een naam

Screen_Shot_2020-02-24_at_4.25.29_PM.png

De projectnaam wordt standaard opgeslagen als 'MijnProject1', geef het project een andere naam en klik op de knop Maken.

OPMERKING: De naam mag niet langer zijn dan 21 tekens en mag geen spaties bevatten.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: