Een 2-motorige aandrijflijn (geen gyro) configureren in VEXcode Pro V5

Wanneer u begint te programmeren met VEXcode Pro V5, verschijnen de rij- en draaiopdrachten niet in de opdrachtreferentie totdat een aandrijflijn is geconfigureerd.

U kunt slechts één aandrijflijn per project configureren.

Als u een aandrijflijn met een gyrosensor configureert, klikt u hier .

Dit zijn de verschillende opties bij het configureren van een aandrijflijn zonder gyro:

  • Een aandrijflijn toevoegen
  • De poortnummers van een aandrijflijn wijzigen
  • De wielmaat van een aandrijflijn wijzigen
  • De spoorbreedte van een aandrijflijn wijzigen
  • De overbrengingsverhouding van een aandrijflijn wijzigen
  • Een aandrijflijn omkeren
  • Een aandrijflijn verwijderen
  • Een uitrustingspatroon vervangen

Een aandrijflijn toevoegen

bestand-0BbnuX6XwG.png

Om een aandrijflijn te configureren, selecteert u de knop Robotconfiguratie om het venster Robotconfiguratie te openen.Er moet een project geopend zijn om het venster Robotconfiguratie te kunnen gebruiken.

bestand-4Zb1DiFTc1.png

Selecteer 'Een apparaat toevoegen'.

file-dr9KdOXi4S.png

Selecteer 'Aandrijflijn'.

file-ndkCYizd9G.png

Selecteer op welke poort de linkermotor en rechtermotor zijn aangesloten op de VEX V5 Brain. Poorten die al voor andere apparaten zijn geconfigureerd, zijn niet beschikbaar.

bestand-UM4aq2Nb6T.png

Selecteer "Geen Gyro" om de Gyro uit te schakelen.

file-RBlIjvzP8t.png

Nadat de aandrijflijn is geconfigureerd, selecteert u "Gereed" om het apparaat naar de configuratie te sturen of "Annuleren" om terug te keren naar het robotconfiguratievenster.

Opmerking: Als u 'Annuleren' selecteert, worden alle wijzigingen die u aan het apparaat hebt aangebracht ongedaan gemaakt en maakt deze geen deel uit van de configuratie.

Opmerking: Als u de aandrijflijn niet configureert voor een VEX V5 Clawbot of Speedbot, bekijk dan de aanvullende opties hieronder.


De poortnummers van een aandrijflijn wijzigen

file-pxia0jG8OT.png

U kunt het poortnummer voor de linkermotor of rechtermotor in de aandrijflijn wijzigen door het stekkerpictogram van het apparaat in de rechterbovenhoek van het venster Aandrijflijninstellingen te selecteren.

file-iuprGvN0jY.png

Selecteer een andere poort in het venster Poortselectie en het poortnummer wordt blauw. Selecteer vervolgens "Gereed" om de wijziging door te geven.


De wielmaat van een aandrijflijn wijzigen

file-ysOmfwsMiY.png

U kunt de wielmaat voor de aandrijflijn wijzigen door het vervolgkeuzemenu onder 'Wielmaat' te selecteren.

Opmerking: De standaardwaarden zijn voor de VEX V5 Clawbot en Speedbot. Als u de Clawbot of Speedbot gebruikt, hoeft u de waarden niet te wijzigen.


De spoorbreedte van een aandrijflijn wijzigen

bestand-UQIq7Elh8Y.png

U kunt de grootte van de spoorbreedte voor de aandrijflijn wijzigen door de waarden in het nummervak in te voeren en door het vervolgkeuzemenu onder "Spoorbreedte" te selecteren. De spoorbreedte is de maat tussen het midden van het linker voorwiel tot het midden van het rechter voorwiel.

Opmerking: De standaardwaarden zijn voor de VEX V5 Clawbot en Speedbot. Als u de Clawbot of Speedbot gebruikt, hoeft u de waarden niet te wijzigen.


De overbrengingsverhouding van een aandrijflijn wijzigen

file-v44OVKmVP1.png

U kunt de overbrengingsverhouding voor de aandrijflijn wijzigen door waarden in te voeren in de vakken "Input" en "Output".

Opmerking: De standaardwaarden zijn voor de VEX V5 Clawbot en Speedbot. Als u de Clawbot of Speedbot gebruikt, hoeft u de waarden niet te wijzigen.


Een aandrijflijn omkeren

file-PqVZVXUIxt.png

In het venster Aandrijflijninstellingen kan ook de richting van de aandrijflijn worden omgekeerd.


Een aandrijflijn verwijderen

bestand-KtNbXLt0qi.png

Een aandrijflijn kan ook worden verwijderd door de optie "Verwijderen" onderaan het venster te selecteren.


Een uitrustingspatroon vervangen

file-yS6PJcbyBk.png

In het venster Aandrijflijninstellingen kan ook de tandwielpatroon worden gewijzigd.