Toegang krijgen tot het gebeurtenislogboek op de V5 Brain

Het gebeurtenislogboek op de V5 Brain kan worden gebruikt om een probleem op te lossen door nuttige diagnostische informatie te controleren. Het gebeurtenislogboek bevat informatie zoals projectuitvoering, projectdownload of projectstopacties.Het gebeurtenislogboek registreert ook hardwaregebeurtenissen zoals de V5-controller die de verbinding met de V5 Brain verliest, een smartapparaat dat wordt losgekoppeld en ook eventuele batterijmeldingen.

 

Om toegang te krijgen tot het gebeurtenislogboek, zet u eerst de V5 Brain aan door de aan/uit-knop ingedrukt te houden. Nadat de V5 Brain is ingeschakeld, selecteert u het menu Apparaten.

Eenmaal in het Devices Info-scherm kunt u het Brain Icon selecteren:

En zodra de informatiepagina voor de hersenen verschijnt, selecteert u "VIEW" onder de kop "Event Log":

Het gebeurtenislogboek wordt nu weergegeven. Elk item in het gebeurtenislogboek wordt weergegeven met een tijdstempel - de tijdstempel is de hoeveelheid tijd die is verstreken sinds de V5 Brain is ingeschakeld. U kunt de pijlen aan de rechterkant van het scherm gebruiken om door de gebeurtenissenlogboekberichten te bladeren.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus