Haal meer uit VEXcode
We raden u aan over te stappen naar onze nieuwe software. VEXcode heeft zowel op blokken gebaseerde als op tekst gebaseerde opties, die werken op Chromebooks, iPads, Android-tablets, Windows en Macs. Bezoek code.vex.com voor meer informatie over het downloaden van VEXcode.
VEX Coding studio is niet meer leverbaar en kan niet meer worden gedownload. Al gedownload? Het programma blijft werken, maar wordt niet langer ondersteund.
Gebruikers die overstappen op VEXcode kunnen hun C++/C++ Pro-projecten migreren naar VEXcode Pro V5 door dit artikelte volgen.

 

Stap 1: Sluit de zichtsensor aan

  • Sluit de Vision Sensor aan op de computer met behulp van een micro-USB-kabel.

OPMERKING: De zichtsensor hoeft niet te worden aangesloten op de V5 Robot Brain.

OPMERKING: De V5 Robot Brain hoeft voor dit proces niet te zijn aangesloten op de computer of ingeschakeld te zijn.

Stap 2: voeg een zichtsensor toe in VEX Coding Studio

  • Start een nieuw project in VEX Coding Studio en sleep een zichtsensor uit het frame aan de linkerkant naar het robotconfiguratievenster.

Stap 3: Open het Vision-hulpprogramma

  • Selecteer de poort waarop de vision-sensor wordt aangesloten op de V5 Robot Brain en klik vervolgens op het tandwielpictogram om de Vision Utility te starten.

Stap 4: Plaats een object in beeld

  • Plaats een object voor de Vision-sensor zodat het het grootste deel van het scherm in beslag neemt en klik op de knop 'Bevriezen' om het scherm te vergrendelen.

Stap 5: Selecteer de kleur van het object

  • Klik en sleep een selectiekader op de kleur/het object dat moet worden gevolgd. Zorg ervoor dat het selectiekader voornamelijk de kleur van het object bevat en weinig tot niets van de achtergrond.

Stap 6: Wijs de kleur toe

  • Klik op een van de zeven selectievakjes 'Instellen' om die kleur toe te wijzen aan een handtekeningvak.

Stap 7: Kalibreer de kleurhandtekening

  • Klik op het dubbelzijdige pijlpictogram rechts van de knop 'Wissen' en gebruik de schuifregelaar om de zichtsensor te kalibreren om de kleursignatuur het beste te detecteren. Voor de beste resultaten sleept u de schuifregelaar totdat het grootste deel van het gekleurde object is gemarkeerd en de achtergrond en andere objecten niet.

Stap 8: Bewaar de handtekening

  • Druk nogmaals op de Freeze-knop om de Vision Sensor het volgen te laten hervatten. Verplaats het gekleurde object binnen het gezichtsveld van de Vision Sensor om ervoor te zorgen dat het wordt gevolgd. Als de tracking werkt zoals bedoeld, sluit u de Vision Utility af.

OPMERKING: Als u de zichtsensor wilt configureren om meer kleuren te detecteren, herhaalt u stap 4-8.

 

OPMERKING: De zichtsensor is gevoelig voor verschillende lichtniveaus. De kleursignaturen moeten mogelijk opnieuw worden gekalibreerd als de lichtniveaus in de omgeving van de robot veranderen.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus