Het downloaden en uitvoeren van een project met VEXcode IQ is zo eenvoudig als vier stappen.

Sla eerst op het project op en kies vervolgens naar welke slots van Brain u wilt downloaden.

Sluit vervolgens de hersenen aan en controleer of het pictogram groen is en de download- en andere pictogrammen wit.

Selecteer vervolgens Downloaden om het project te downloaden naar het geselecteerde slot van de Brain.

Opmerking: De pictogrammen Downloaden, Uitvoeren en Stoppen worden even grijs totdat de download is voltooid.

Bekijk de voortgangsbalk om te zien wanneer het project klaar is met downloaden.

Opmerking: De voortgangsbalk verdwijnt wanneer het downloaden van het project is voltooid.

Ten slotte, voer het project uit op de hersenen.

U kunt het project ook uitvoeren vanaf de werkbalk.

Opmerking: Als u het project vanaf de werkbalk uitvoert, wordt het project opnieuw gedownload voordat het wordt uitgevoerd.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: