Een VEXcode IQ Blocks-project opslaan op een iPad

U kunt uw project op verschillende manieren in VEXcode IQ opslaan:

  • Opslaan selecteren in het menu Bestand
  • Een nieuw project downloaden
  • Een nieuw project een naam geven

Kies een van de bovenstaande manieren om een nieuw project een naam te geven en selecteer vervolgens "Document maken" op het volgende scherm.

Opmerking:u kunt de opslaglocatie van uw project wijzigen door de terugknop bovenaan het scherm te selecteren.

5dc3404ab050d.jpg

Als uw iPad eerst naar de hoofdmap van iCloud Drive gaat, selecteert u de VEXcode IQ-map om Document te maken en slaat u uw project erin op.

Gebruik het toetsenbord om uw nieuwe project een naam te geven.

Selecteer "OK" nadat u het project een naam heeft gegeven.

Nadat een project is opgeslagen, slaat VEXcode IQ automatisch alle wijzigingen in een project op.


Een kopie opslaan

U kunt ook de optie "Opslaan als" in het menu Bestand gebruiken om een kopie te maken van een project onder een andere naam of op een andere locatie.