Naamregels voor variabelen en apparaten in VEXcode IQ

 

In VEXcode IQ moet u een naam geven aan een nieuwe variabele wanneer u er een aanmaakt. U hebt ook de mogelijkheid om de naam van een apparaat te wijzigen in de Robotconfiguratie.

Het volgende artikel gaat over:

  • Geldige naamregels
  • Mogelijke naamfouten

Geldige naamregels

Variabelenamen moeten uniek zijn, maar er zijn andere specificaties waaraan de naam moet voldoen.

Variabelenamen worden op de volgende plaatsen gebruikt:

  1. Apparaat (gemaakt met behulp van robotconfiguratie)
  2. Numeriek (gemaakt met "Variabele maken")
  3. Boolean (gemaakt met "Maak een boolean")
  4. Lijst (gemaakt met "Maak een lijst")
  5. 2D-lijst (gemaakt met "Maak een 2D-lijst")


Hier is een overzicht van de criteria bij het kiezen van een geldige naam:

De naam mag geen speciale tekens gebruiken.

De naam moet beginnen met een letter. Het mag niet beginnen met een cijfer.

De naam mag geen spaties gebruiken.

De naam mag geen gereserveerd woord zijn in VEXcode. Een gereserveerd woord is een woord of naam die VEXcode al gebruikt.

Voorbeelden: vex, Brain, time, for, while, break, else, not.

De naam moet uniek zijn (slechts één keer gebruikt), maar u kunt verschillende hoofdletters gebruiken (een hoofdletter en een kleine letter).


Mogelijke naamfouten

Als u een variabelenaam aanmaakt en de foutmelding 'Naam genomen' ziet, betekent dit dat er een dubbele naam is in een van de bovenstaande groepen.

U kunt een geval tegenkomen bij het openen van een project gemaakt in een eerdere versie van VEXcode IQ met een dubbele variabelenaam. Dit veroorzaakt een fout bij het compileren en u krijgt de foutmelding te zien:

De foutmelding links toont de volgende problemen:

  • De naam "mijnvariabele" werd gevonden als een numerieke variabele en een booleaanse variabele.
  • De naam "awesomeVar" werd gevonden als een numerieke variabele en een booleaanse variabele.

Om de fout op te lossen, moet een van de duplicaten worden verwijderd of gewijzigd, zodat ze uniek zijn.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: