De VEX IQ (1e generatie) gyrosensor gebruiken

Een Gyro wordt vaak gebruikt voor navigatie. Door bij te houden hoe snel en in welke richting een robot draait, kan hij bepalen in welke richting uw robot kijkt.

Het volgende artikel gaat over:

 • Beschrijving van de gyrosensor
 • Hoe de gyrosensor werkt
 • Veelvoorkomend gebruik van de gyrosensor
 • Gyrosensoren op een wedstrijdrobot


De VEX IQ-gyrosensor is inbegrepen in de VEX IQ Super Kit, maar kan ook hierworden gekocht.


Beschrijving van de gyrosensor

De gyrosensor kan worden gebruikt om de robot rechtdoor te laten rijden en ook om nauwkeurige bochten te maken. Als je wilt dat een robot naar een locatie rijdt en dan omdraait en naar dezelfde plek terugkeert, moet je rechtdoor gaan voor een nauwkeurige afstand, precies 180 graden draaien en dan rechtdoor rijden over dezelfde afstand. Een Gyro Sensor maakt het recht houden en draaien zeer nauwkeurig.

Deze sensor meet zijn eigen rotatie om een as. Telkens wanneer deze sensor wordt gedraaid in de richting die wordt aangegeven door het symbool bovenaan, meet hij de hoek van de bocht. De geretourneerde maat is in graden met de klok mee of tegen de klok in. Zoals de gebogen pijl aan de bovenkant van de sensor aangeeft, nemen de waarden toe naarmate de gyrosensor tegen de klok in draait. De waarden nemen af naarmate hij met de klok mee draait. 


Hoe de gyrosensor werkt

De Gyrosensor detecteert alleen bewegingen die met de klok mee of tegen de klok in zijn op de as die op de bovenkant van de sensor is aangegeven. Dus als de gyro horizontaal in het midden van de robot is gemonteerd, detecteert hij niet of de robot op een helling naar beneden of naar boven is gekanteld, zolang de gyro niet met de klok mee of tegen de klok in is gedraaid. Het detecteert ook niet of de robot gekanteld is of aan één kant leunt, zolang hij nog naar voren gericht is. Een gyrosensor kan echter aan de zijkant van een robot of op een manipulator worden gemonteerd en daarmee de kanteling meten. 


Veelvoorkomend gebruik van de gyrosensor

Gyrosensoren zijn geïntegreerd in veel stukjes technologie waarbij het belangrijk is om de oriëntatie van een apparaat te kennen of een object te stabiliseren.

Enkele veelvoorkomende toepassingen in het dagelijks leven zijn:

 • Gyrosensoren zijn geïntegreerd in kleine gemotoriseerde voertuigen waarmee de persoon de snelheid kan regelen door naar voren en naar achteren te leunen, terwijl het voertuig ook stabiel blijft.
 • Gyrosensoren worden gebruikt om grote schepen en monorailtreinen te stabiliseren, om de mensen en lading erop veilig te houden.
 • Gyrosensoren worden gebruikt om beweging te meten in sommige draagbare elektronische apparaten, zoals afstandsbedieningen van videogames.

Enkele veelvoorkomende toepassingen voor een gyrosensor met een VEX IQ-robot zijn:

 • Detecteren of de robot naar links of rechts is gedraaid

 • Detecteren of de robot omhoog of omlaag kantelt door deze aan de zijkant van de robot te monteren

 • Rechtdoor rijden behouden
 • Nauwkeurige bochten maken

Gyrosensoren op een wedstrijdrobot

De Gyro Sensor kan belangrijk zijn voor het programmeren van een robot voor wedstrijden. De gyro is vooral belangrijk bij het programmeren voor de autonome periode wanneer de robot taken moet uitvoeren zonder menselijke tussenkomst.

De Gyrosensor kan een wedstrijdrobot op de volgende manieren beter maken:

 • De Gyrosensor kan detecteren in welke richting en hoe ver de robot is gedraaid vanaf zijn startpunt.
 • De Gyrosensor kan detecteren of de robot omhoog of omlaag kantelt door deze aan de zijkant van de robot te monteren.
 • De gyrosensor kan worden gebruikt om de status van een van de onderdelen van de robot te detecteren (bijv. arm omhoog, arm omlaag, enz.) door deze op de manipulator of het hulpstuk te monteren.

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus