De VEX IQ (1e generatie)-controller kalibreren

Stap 1: Maak de controller vast.

Sluit het ene uiteinde van de Tether-kabel aan op de uitgeschakelde VEX IQ Robot Brain met een opgeladen VEX IQ-robotbatterij en het andere uiteinde op de controller.

Luister naar de "klik" wanneer de Tether-kabel in de Controller en Brain wordt gestoken om te bevestigen dat de Tether-kabel stevig is bevestigd.

Stap 2: Schakel de hersenen in.

Controleer of de Controller is verbonden door naar het verbonden-pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm naast het pictogram voor de levensduur van de batterij te kijken.

Stap 3: Ga naar Instellingen: Controller kalibreren.

Druk op de X-toets om naar het scherm Instellingen te gaan.

Druk op de pijl-omlaag naar de optie Calibrate Controller en selecteer deze door op de knop Check te drukken.

Stap 4: Verplaats de joysticks.

Beweeg beide joysticks in een volledige cirkel. Als u klaar bent, drukt u op een willekeurige knop op de Brain of de Controller.

Stap 5: Controleer en sla de kalibratie op.

Druk op de knop Controleren om de kalibratie op te slaan of druk op de knop X om te annuleren en terug te keren naar het menu Instellingen.

OPMERKING: Wanneer de Check-knop wordt ingedrukt om de kalibratie op te slaan, zal de Brain een gejuich maken.