De V5 Vision Sensor configureren met de Expert Robot Configuration in VEXcode Pro V5

Een project openen

Expert robotconfiguratie inschakelen

Accepteer de voorwaarden van deskundige robotconfiguratie

Nieuw bestand opnemen

Klik met de rechtermuisknop op de vervolgkeuzelijst 'opnemen' en selecteer 'Nieuw bestand'.

Vision Sensor-configuratiebestand toevoegen

Selecteer het 'Vision Sensor Configuration(.h)' C++-bestand.

Wijs de Vision Sensor toe aan een poort.

Geef het bestand een naam [naam van het bestand].h

Klik op de knop Maken.

OPMERKING: De bestandsnaam MOET de juiste extensie ".h" bevatten, zonder deze kan het bestand niet worden aangemaakt.

Start het Vision-hulpprogramma

Klik op het nieuw gemaakte Vision Sensor-bestand om het bestand te openen.

Klik op de knop Configureren om het vision-hulpprogramma te starten.

Een object in weergave plaatsen

Plaats een object voor de Vision-sensor zodat het het grootste deel van het scherm in beslag neemt en klik op de knop 'Bevriezen' om het scherm te vergrendelen.

Selecteer de kleur van het object

Klik en sleep een selectiekader op de kleur/het object dat moet worden gevolgd. Zorg ervoor dat het selectiekader voornamelijk de kleur van het object bevat en niet weinig tot niets van de achtergrond.

Wijs de kleur toe

Klik op een van de zeven selectievakjes 'Instellen' om die kleur toe te wijzen aan een handtekeningvak.

De kleurhandtekening kalibreren

Klik op het dubbelzijdige pijlpictogram rechts van de knop 'Wissen' en gebruik de schuifregelaar om de zichtsensor te kalibreren om de kleursignatuur het beste te detecteren. Voor de beste resultaten sleept u de schuifregelaar totdat het grootste deel van het gekleurde object is gemarkeerd en de achtergrond en andere objecten niet.

Noem de handtekening

Klik op het tekstveld SIG_1 om de kleurhandtekening te hernoemen.

Druk nogmaals op de Freeze-knop om de Vision Sensor het volgen te laten hervatten. Verplaats het gekleurde object binnen het gezichtsveld van de Vision Sensor om ervoor te zorgen dat het wordt gevolgd. Als de tracking werkt zoals bedoeld, sluit u de Vision Utility af.

De kleursignaturen kunnen ook in de teksteditor worden gewijzigd via het Vision Sensor Configuration-bestand.

Herhaal stap 5-9 om de zichtsensor te configureren om meer kleuren te detecteren.

OPMERKING: De zichtsensor is gevoelig voor verschillende lichtniveaus. De kleursignaturen moeten mogelijk opnieuw worden gekalibreerd als de lichtniveaus in de omgeving van de robot veranderen.

Open main.cpp

Klik op main.ccp om het bestand te openen.

Wijzig main.cpp

Typ
#include "[naam van Vision Sensor-bestand].h".

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: